Új név alatt

Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség 2011. április 9-én tartotta választó és beszámoló közgyűlését, melyen egyebek mellett sor került Közösségünk nevének megváltoztatására. Az új név: Magyar Pünkösdi Egyház (MPE). A javaslatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a közgyűlés.

A nap talán legfontosabb eseménye az új elnökség megválasztása volt. Az Országos Presbitérium elnöknek Pataky Albertet,  alelnöknek Pintér Imrét, míg főtitkárnak Kecser Istvánt javasolta. A gyülekezetek küldöttei megnyugtató többséggel erősítették meg a jelölteket. Pataky Albert 95,3, Pintér Imre 92,6, Kecser István pedig 96 százalkos támogatást kapott a delegáltaktól. A közgyűlés a régi-új elnökség beiktatásával ért véget.