A Magyar Pünkösdi Egyház vallási félórája 2017. január 27-én 13 óra 30 perckor hangzott el az MR1 Kossuth Rádió hullámhosszain. A műsort az áhitat mellett zenei összeállítások, lelki történetek és rövid hírek is gazdagították. A Pünkösdi félóra hanganyaga a honlapunkról ingyen letölthető.

2017-ben kezdetét veszi az Ifjúsági Istentiszteletek XVIII. szemesztere, ahol az éves témánkkal („Állj mögé!”) foglalkozunk.

Az MPE Inárcsi Gyülekezete két presbitert és egy diakónust avatott január 29-i istentiszteletén.

Régi, nemes hagyomány, hogy a keresztény gyülekezetek – általában településenként összefogva – közös imahéttel indítják az új esztendőt.

A Grain Game 7 éve jelent meg Magyarországon és egyúttal ez volt a nemzetközi kipróbálás terepe is, majd az itteni sikereken felbuzdulva mostanra több mint 40 országban van jelen a módszer.

Nagy örömmel ajánljuk figyelmetekbe a hamarosan megjelenő albumunkat „Te vagy az élet” címmel, melyen hat saját Pünkösdi Zenei Misszió dicsőítő dalát tartalmazza.

2017. február 3-tól, minden pénteken 19.00-től, az I. kerületben, a Szilágyi D. tér 3. sz. alatt indul a Válóháló.

December 7-én megtartotta Választó Közgyűlését a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. A következő öt évre újból Steinbach József református püspököt választották elnöknek és Fischl Vilmos evangélikus lelkészt főtitkárnak. A szervezet alelnökei Gáncs Péter evangélikus püspök, Pataky Albert pünkösdi egyházelnök és Kalota József orthodox érseki vikárius lettek.

Lélekemelő, örömteli ünnepet ült gyülekezetünk 2016. november 27-én, advent első vasárnapjának délelőttjén, amikor hat fehér ruhába öltözött testvérünk pecsételte meg hitét a bemerítkezés által, ezzel is jelezve Isten és emberek előtt, hogy a Szentlélek által újjászületve Jézus Krisztus követésére indultak.

Tartalom átvétel