Húsvétkor, március 27-én kettős ünnepe volt a gyülekezetnek. A bemerítkező öt fiatal testvérünkkel egyszerre ünnepeltük a feltámadást és az újjászületést. Az örömüzenetet közösségünk elnöke, Pataky Albert osztotta meg velünk, míg a bemerítés szolgálatát lelkipásztorunk, Mihály János végezte.

Pünkösd másnapján egyházunk az elmúlt évekhez hasonlóan ismét országos konferencia keretében ünnepel. „De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig.” (Apostolok Cselekedetei 1; 8)

 „Nagyobb boldogság adni, mint kapni!” (ApCsel 20,35)

Emberi kérdés. Valóban szüntelen dilemma, hiszen emberi természetünk igénye mind a kettő: adjunk vagy kapjunk? Melyik bennünk az erősebb?

Húsvét örömében együtt zeng az egyház népének éneke, mert Jézus feltámadásával győzött a halálon az élet, s eljött az új reménység hajnala!

A sokszínű Menich Andrásról és missziójáról készített műsorát húsvét vasárnap reggel 6 óra 27 perckor sugározza a Duna Televízió, melyet a Duna World márc. 31-én délelőtt 10 óra 22 perckor megismétel. Az adás később is megtekinthető a Médiaklikk honlapon.

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmeteket, az Egyházunkat és szervezeteit érintő pályázati lehetőségekre. 2016. márciusában a következő kiírást ajánlunk megtekintésre:

Megjelent a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottságának hírlevele, „Az Úr közel!” címmel.

2016. február 9-én ismét elkezdődtek az Ifjúsági Istentisztelet alkalmai. Az eddigiekhez hasonlóan kéthetente keddenként 18:30-kor kezdünk. 

November végén tartotta a második bemerítkezési rendezvényét a Miskolci Pünkösdi Gyülekezet.

 OIM Téli Ifjúsági Napok, Kecel

Időpont:

2016. febr. 5-7.
Érkezés, regisztráció: 2016. február 5., 15 órától

Helyszín:

KECEL, Városi Sportcsarnok
6237 Kecel Szabadság tér 17.

Tartalom átvétel