2014. őszén indult energetikai beruházás a Magyar Pünkösdi Egyház Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthonában, az Európai Unió és a Magyar Állam által kiírt KEOP 5.5.0/E/12/ pályázat keretében elnyert 18 786 099 Ft összegből.

„De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig.” (Apostolok Cselekedetei 1,8)

Országos Pünkösdi Konferencia

Időpont: 2016. május 16. 10:00
Helyszín: Lurdy Rendezvényközpont (Budapest IX. ker. Könyves Kálmán krt. 12-14.)
Igét hirdetnek: Pataky Albert és Pintér Imre
Dicsőítő szolgálat: Pünkösdi Zenei misszió dicsőítő csapata és kórusa

Húsvétkor, március 27-én kettős ünnepe volt a gyülekezetnek. A bemerítkező öt fiatal testvérünkkel egyszerre ünnepeltük a feltámadást és az újjászületést. Az örömüzenetet közösségünk elnöke, Pataky Albert osztotta meg velünk, míg a bemerítés szolgálatát lelkipásztorunk, Mihály János végezte.

Pünkösd másnapján egyházunk az elmúlt évekhez hasonlóan ismét országos konferencia keretében ünnepel. „De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig.” (Apostolok Cselekedetei 1; 8)

 „Nagyobb boldogság adni, mint kapni!” (ApCsel 20,35)

Emberi kérdés. Valóban szüntelen dilemma, hiszen emberi természetünk igénye mind a kettő: adjunk vagy kapjunk? Melyik bennünk az erősebb?

Húsvét örömében együtt zeng az egyház népének éneke, mert Jézus feltámadásával győzött a halálon az élet, s eljött az új reménység hajnala!

A sokszínű Menich Andrásról és missziójáról készített műsorát húsvét vasárnap reggel 6 óra 27 perckor sugározza a Duna Televízió, melyet a Duna World márc. 31-én délelőtt 10 óra 22 perckor megismétel. Az adás később is megtekinthető a Médiaklikk honlapon.

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmeteket, az Egyházunkat és szervezeteit érintő pályázati lehetőségekre. 2016. márciusában a következő kiírást ajánlunk megtekintésre:

Megjelent a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Missziói és Evangelizációs Bizottságának hírlevele, „Az Úr közel!” címmel.

2016. február 9-én ismét elkezdődtek az Ifjúsági Istentisztelet alkalmai. Az eddigiekhez hasonlóan kéthetente keddenként 18:30-kor kezdünk. 

Tartalom átvétel