ELNÖKSÉGI ÚTMUTATÁS

2020. március 30.

 
 

Kedves Testvéreink!

Két vasárnap már mögöttünk van, amikor nem jöhettünk össze gyülekezeteinkben a megszokott módon, és online istentiszteleti közvetítésekhez csatlakoztunk otthonainkban. Azt nem tudjuk, milyen sokáig kell még így tennünk ezt.

Az istentisztelet fontos elemei az igehirdetés és közös éneklés mellett az úrvacsora és az adakozás. Legtöbb gyülekezetünk minden hónap első vasárnapján tart úrvacsorai közösséget. Most szeretnénk útmutatást adni a két istentiszteleti esemény gyakorlására. Akinek saját gyülekezete közvetít istentiszteletet, az csatlakozzon a maga közösségéhez, akinek pedig erre nincs módja, válassza ki egy másik pünkösdi gyülekezet élő istentisztelet közvetítését.

A hívő testvérek a közvetítés előtt készítsék ki maguknak és közvetlen családtagjaiknak a kenyeret (ha nem tudnak kovásztalan kenyeret sütni, megfelel a rendes kenyér kocka is) és a bort (illetve a szőlőlét, akik alkohol függőségükből szabadulásuk után nem fogyasztanak bort). A lelkipásztorokat felkérjük, hogy az istentisztelet részeként tartsák meg az úrvacsorai liturgiát, olyan módon, hogy szólítsák fel a közvetítést néző testvéreket, hogy velük egy időben egyék a kenyeret és igyák a bort. Így mindenki átélheti, hogy egy „virtuális”, mégis egy nagyon valóságos közösség részese abban a pillanatban.

Annak érdekében, hogy az Egyház fenn tudja tartani gyülekezeti szolgálatait és misszióját, kérjük, hogy azok, akiknek bankszámlájuk van, és rendelkeznek az átutalás lehetőségével, utalják el adományaikat havi rendszerességgel a lelki otthonuknak tekintett gyülekezet bankszámlájára. Aki csak készpénzben tudja tizedét, adományát félretenni, javasoljuk, hogy rendszeresítsen egy borítékot, amibe minden vasárnap tegye bele ezt, és amikor a lehetőség arra megnyílik, a borítékot lezárva juttassa el a gyülekezet pénztárosának kezéhez, aki a „békeidőben” megszokott rend szerint (tehát megfelelő kontroll mellett) ezeket az adományokat számba veszi, és elhelyezi a gyülekezet bankszámláján, vagy házipénztárában. Az élő közvetítés során a lelkipásztorok hívják fel a figyelmet az adakozás fent említett módjaira.

Ebben a vészterhes időben tapasztaljuk meg Isten kegyelmének és áldásának bőséges kiáradását!

A Magyar Pünkösdi Egyház Elnöksége

2020