30 ÉVES JUBILEUM BÉKÉSCSABÁN

2021. október 19.

 
 

Az MPE Teljes Evangéliumi Gyülekezete Békéscsabán 1991. október 15-én alapult. Andelic János alapító pásztor 25 év után adta át a gyülekezet pásztorlását Ujlaki Mártonnak, aki jelenleg is a gyülekezet vezetője.

Ujlaki Márton az istentisztelet felvezetésében a jelenlevőknek a gyülekezet pünkösdi identitását hangsúlyozta, azaz a Szent Szellem ajándékainak fontosságát a gyülekezetben. Minden jelenlevőt arra buzdított, hogy nyissa meg a szívét a Szent Szellem előtt, és engedje, hogy ezen az alkalmon benne is munkálkodjon.

A Magyar Pünkösdi Egyház Elnökségét Pintér Imre alelnök képviselte, aki ünnepi beszédében a Márk evangéliuma 9. rész 35. versének elejét olvasta fel: „Jézus ekkor leült, odahívta a tizenkettőt…”. Beszédében elmondta, hogy a gyülekezet létének is ez a lényege, hogy közel tudjunk kerülni egymáshoz, és hogy az Úr Jézus kerüljön a középpontba. Ha közelebb tudunk menni hozzá, akkor elkezdenek dolgok történni, és megvalósulhat az, amit a 133. zsoltár is ír „Ó, mily szép es mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! … Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.”

Pintér Imre biztatta a közösséget, hogy kerüljön Jézus a középpontba, menjenek közel hozzá és egy olyan nagyszerű jövő vár rájuk, amit el sem tudtak eddig képzelni. Ezt üzente minden gyülekezetnek: az Úr nem tett le a gyülekezetekről!

Az istentiszteleten Andelic János alapító pásztor is megszólalt, aki a gyülekezet megalakulását vázolta fel, melyhez az alábbi igéket vette alapul 30 évvel azelőtt.

„…mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” János evangéliuma 15,5

„Menjetek el tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet…” Máté evangéliuma 28,19

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek…” Apostolok Cselekedetei 1,8

Ujlaki Márton, a gyülekezet jelenlegi pásztora az alábbi igével szolgált az ünnepi istentiszteleten:

„Mindig szeret az igaz barát, de testvérré a nyomorúságban válik.” Példabeszédek 17,17

Üzenetében Jézust nevezte meg az igaz barátként, aki maga is sokszor így utalt magára. Jézus az igaz barát, de testvérré a nyomorúságban válik. A jövő nehézségeire utalva bátorította a jelenlevőket, hogy a nyomorúságra, mint egy lehetőségre tekintsenek. Ez által az ember megélheti, hogy akiről addig „csak” tudta, hogy szereti, a testvérévé válik. Jézus egy akar lenni az emberrel.

2020