A misszió nem passzió! – Konferencia Hitről Ózdon

2024. március 12.

 
 

A misszió nem passzió! címmel, negyedik alkalommal keltette életre a KOHÓ-t, azaz a Konferencia Hitről Ózdon elnevezésű programot a Magyar Pünkösdi Egyház Ózdi Gyülekezete 2024. február 17-én.

Több mint százan hallgatták a gyülekezet imatermében a négy meghívott vendéglelkipásztor prédikációját, akik Békésről, Kecskemétről, Pécsről és Kecelről érkeztek, hogy a misszió témájáról beszéljenek. A korábbi évekhez hasonlóan, a negyedik KOHÓ alapgondolatát is Baráti Róbert, a Magyar Pünkösdi Egyház Ózdi Gyülekezetének lelkipásztora vezette fel:
„A mai konferencia témája egy olyan szójáték, ami keresztény berkeken belül szlogenként szokott megjelenni: A misszió nem passzió! Itt a passzió szónak különféle jelentései és jelentésárnyalatai vannak. A hobbitól a szenvedélyen és a szenvedéllyel űzött kedvtelésen keresztül akár a szenvedés szava, a passió is benne rejlik. Ezzel a szójátékkal élve egy elég komoly témát kezdünk el boncolgatni, hogy vajon a misszió mit jelent számunkra. Mi az a küldetés, amire Jézus Krisztus a híveket elhívta?”

A konferencián az MPE Miskolci Gyülekezetének dicsőítő csapata szolgált. A megszokott vasárnapi istentiszteletekhez képest sokan összegyűltek, hogy közösen dicsőítsék az Urat és épüljenek az elhangzó üzenetek által.

Lettner Gábor, az MPE Reménység Gyülekezetének lelkipásztora Pécsről utazott a rendezvényre. Nem először hirdetett már igét ezen a konferencián, de nagy örömmel tette ezt újra.
„Mindig nagy felüdülés itt lenni. Önmagában a gyülekezet, a barátok, az ismerősök, akikkel együtt vagyunk, engem nagyon inspirálnak. Mi, igehirdetők sokszor úgy vagyunk vele, hogy magunknak is prédikálunk. Nemcsak az észt szeretnénk osztani, nemcsak ismeretet és tapasztalatot akarunk átadni, hanem vágyunk rá, hogy ránk is hasson ugyanaz, amiről beszélünk. Az a tapasztalatom, hogy jó elhatározásokkal szoktunk elmenni az ilyen alkalmak végén” – emelte ki.

Az első igehirdető Szerdi Szilárd, a Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet lelkipásztora volt, aki arról beszélt, hogy Isten azt szeretné, ha nem ambícióból, hanem szeretetből szolgálnánk őt, vágynánk rá, örömmel engedelmeskednénk Neki. Arra kér bennünket, hogy legyen készség a szívünkben iránta, mert Ő meg akar áldani minket. Ha missziózni és szolgálni akarunk, akkor annak alapja az Úrral való személyes kapcsolat kell, hogy legyen. A minket ért problémák nem azért vannak, hogy tönkretegyenek, hanem hogy megerősítsenek. Isten a nehéz helyzetben is mindig velünk van. Arra teremtett bennünket, hogy közösségben legyünk vele. Szerdi Szilárd három bibliai alakot emelt ki, akik megfizették a szolgálat árát: Mózest, Pált és Pétert.

A második igehirdetésben Rémán Dániel, az MPE Keceli Gyülekezetének lelkipásztora beszélt a János 15:16 és az ApCsel 1:8 igék alapján.
„Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Ján 15:16

Elmondta, hogy az evangélium és a misszió csak úgy működik, ha ismerjük Jézus Krisztust. Jézus és a Szent Szellem nélkül nincs szolgálat.
„Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt szerte a világon mindenhol.”
ApCsel 1:8

Beszélt arról, hogy „háromirányú” szolgálatunk van:
1. felfelé, Isten irányába való szolgálat,
2. befelé, a szentek szükségletei felé való szolgálat, és
3. kifelé, a világ felé való szolgálat.

Kiemelte, milyen fontos a gondolkodásmódunk megváltoztatása: Isten az, aki megadja az erőforrásokat, nekünk pedig hinnünk kell benne. Sokszor nem akarjuk vállalni a lelki növekedéssel együtt járó problémákat, pedig azokból Isten jót tud kihozni. Beszélt arról is, hogy a misszió nem önmegvalósításra szolgáló eszköz, hanem egy többletmunkával és plusz befektetésekkel járó küldetés.

A délutáni alkalmat D. Nagy József lelkipásztor folytatta az alábbi igével:
„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére.” Mt 28:19

Feltette a kérdést, hogyan is működik az evangélium átadása? A nagy halfogás rámutat arra, hogy nem egyből a nagynak látszó dolgokkal kell kezdenünk a jó hír megosztását. Ez egy folyamat, ezért induljunk el azzal, amink van, mert valamije mindegyikőnknek van. Jó példa erre az az asszony is, akinek csak egy korsó olaja volt, vagy az öt kenyér és két hal példázata. Péternek például egy csónakja volt. Kis dolgok nagy áldássá lehetnek. Sokszor csak elkezdeni nehéz, de ha sikerül, Isten fog kormányozni. Kiemelte, hogy az is fontos, hogy hűek legyünk azon is, ami a másé.
„Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is. Ha tehát a hamis mammont nem kezeltétek hűen, ki bízza rátok az igazit?” Luk 16:10-11
Isten gondot visel rólunk, és hűséges, megsokasítja a keveset is.

A negyedik, egyben záró szolgálatban Lettner Gábor az evangelizálásról beszélt több pontban:

1. Isten igéjének van hatása, természetfeletti erőt hordoz magában. Beszéljünk Isten igéjéről, mivel olyan erő van benne, ami ellen nem lehet érvelni.
2. Beszéljünk a keresztről, ami nagy erőt hordoz és hitet fakaszt.
„Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje.” 1Kor 1:18
3. Beszéljünk arról, mit tett velünk Jézus! Senki sem tudja megkérdőjelezni a saját bizonyságunkat, így ez a leghitelesebb. Lehet ez akár egy apró dolog, vagy olyasmi, ami bennünk történt, esetleg egy csoda, amit átéltünk. A bizonyságtétel a legjobb megoldás, hogy közel kerüljünk az emberekhez.

Az evangélium fő üzenete:
Isten szeret téged. (1Jn 4:9, Jn 17:3)
A bűnünk elválaszt Istentől. (Róm 3:23, Róm 6:23)
Jézus személye Isten megoldása a bűneinkre. (Tit 2:13, 1Pét 3:18, ApCsel 1:3, Jn 3:16, Jn 14:6)
Mindenkinek válaszolnia kell Jézus hívására. (Jn 1:12, Ef 2:8-9)

Bátorított arra, hogy törekedjünk rá, hogy hiteles emberek legyünk a hétköznapokban is, mivel a tetteink beszédesek.

Az igehirdetések visszahallgathatóak az alábbi linken:

2020