2023 mpe logo

MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít."
(Filippi 4:13)

Misszió » Férfi misszió »

FÉRFI MISSZIÓ

A szolgálat látása, hogy felkaroljuk, erősítsük, bátorítsuk a férfiakat, és kialakítsunk egy erős biblikus alapokon nyugvó cselekvő férfi keresztény szolgálatot. Fontosnak tartjuk, hogy kellő figyelmet fordítsunk a lelki összejövetelek mellett a fizikai aktivitás növelésére, úgymint a sport és a fizikai munka. Ezzel az a célunk, hogy a helyi gyülekezetekbe járó férfiak testileg, lelkileg és szellemileg is felkészültek, és edzettek legyenek a mindennapi kihívásokkal szemben.

A látás magában foglalja a családokban és a gyülekezetekben eltünedező férfi minta helyreállítását, hogy a férfiak családjaikban, közösségeinkben és társadalmunkban is követendő példák lehessenek.

A keresztény férfi törekedjen arra, hogy a Szentírás tanítása alapján a családját óvja, bátorítsa, szeresse, tanítsa, és felelősségteljesen vezesse.

FŐBB TEVÉKENYSÉGEINK

FÉRFI TÁBOROK

Táborainkban erősítjük a keresztény alapértékeken nyugvó hitéletet, törekszünk a közösségi kapcsolatok elmélyítésére, a bajtársiasság kialakítására, a lelki gyakorlatok legváratlanabb időszakokban történő gyakorlására, és a rászoruló emberek bátorítására, támogatására.

Segítjük a csapatban történő gondolkodást és a közös küzdelmekben rejlő erő felszínre hozását, miközben a résztvevők magukkal és az elemekkel harcolnak azért, hogy a tábor végére megtalálják helyüket Isten királysága építésében.

GYÜLEKEZETI FÉRFI ALKALMAK

A helyi férfi szolgálat vezetője koordinálja a misszió látásával megegyezően.

Programok: evangelizálás, karitatív segítségnyújtás (adományokkal és fizikai erőt igénylő munkával), túrák, sport rendezvények, közös imaalkalmak.

A férfi legyen istenfélő, aki tudja mit jelent, hogy a cselekedeteiért, szavaiért felelősséget kell vállalnia, miközben alázatot, engedelmességet mutat Isten felé, és a felette álló gyülekezeti vezetés felé is.

A szolgálat sikeres működéséhez örömmel fogadjuk a férfiak imáit, a helyi férfi szolgálatoknál karitatív tevékenységekhez adományokat, illetve anyagi támogatást az alábbi számlaszámra.

MPE 10409015-49565257-53501009 K&H Bank
Közlemény: Krisztus Harcosai

Csatlakozz hozzánk, hogy együtt építhessük Isten királyságát!

Misszióág vezető:
Filó László
Telefonszám: +36 30 267 8634
E-mail cím: ferfimisszio@gmail.com

2020