2023 mpe logo

MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít."
(Filippi 4:13)

Misszió » Imacsoport Hálózat »

Országos Imacsoport Hálózat (OIH)

Az OIH 1994 tavaszán jött létre a Magyar Pünkösdi Egyház keretein belül.

A hálózat földrajzilag fedi be az országot. Jelenleg több mint 100 csoport tartozik az OIH–hoz, több mint 50 településen. A csoportoknak állandó vezetője van, melyek 5-9 főből állnak. Rendszeresen imádkoznak az állandó és az aktuális imatémákért. Az indulás után néhány évvel más felekezetek és gyülekezetek csoportjai is bekapcsolódtak a hálózatba, így az felekezetközivé vált.

Az OIH Regionális Imatalálkozókat és különböző rendezvényeket szervez. Sürgős szükség esetén telefonos imaláncot indítunk, de facebook-on is egyre több imakérés érkezik. Jó kapcsolatokat ápolunk a határokon túli történelmi magyar területek hívő közösségeivel is; vannak imacsoportjaink az ottani gyülekezetekből is.

Az OIH együttműködik a Magyarországon működő más imaképződményekkel és nyitott új kapcsolatok felvételére is.

Támogatási lehetőség

Aki önkéntes módon szeretné támogatni szolgálatunkat, az a következő módon teheti ezt meg:

A Magyar Pünkösdi Egyház nevén lévő számla számra lehet utalni:
10409015-49565257-53501009 (K&H Bank)
A megjegyzés rovatba feltétlenül fel kell tüntetni, hogy “Az OIH támogatására“!

Elérhetőségek

Nyeste Ferenc, az OIH vezetője
+36 70 379 3333

2020