2023 mpe logo

MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít."
(Filippi 4:13)

Misszió » ICSÉSZ »

Ifjúság és Családépítő Szolgálat (ICSÉSZ)

“Én hirdetem a jövő nemzedéknek az Isten csodáit “ (Zsoltárok 78:4)

Ezzel az igeverssel, mint egy mottóval kezdte meg működését missziónk 2010-ben a Magyar Pünkösdi Egyházban. A jövő nemzedékéért érzett felelősség meghatározza missziónk tevékenységét. Jánosi Ferenc, a misszió vezetője, több, mint húsz éve foglalkozik iskolai prevencióval, mint szakember. Lelkészi és Teológusi diplomáját a Pünkösdi Teológiai Főiskolán szerezte BA, majd MA szinten Pásztorálpszichológiai szakirányon, Addiktológiai konzultáns diplomát pedig a Semmelweis Orvos Tudományi Egyetem Főiskolai karán.

Munkatársaink a szakértelmünk mellett lelkületükkel is sokat tesznek, hogy üzenetüket hitelesen és a Bibliai értékrendnek megfelelően tudják átadni a felnövekvő nemzedéknek.

Missziónkkal jelen vagyunk az oktatásban iskolai prevenciós programunkkal az ország Általános és Középiskoláiban, 11-20 éves korosztály között.

Programunk címe:

Interaktív Kalandtúra Tinédzser Országban Iskolai  Személyiségfejlesztő és Prevenciós Program

Beszélünk önismeretről, tizenéves problémákról, tinédzser ország lakóiról és az életükben lévő veszélyekről, mint pl. szenvedély betegségek, felelőtlen szexualitás, abortusz, SzTB, családi életre nevelés, élet és karrier tervezés, időgazdálkodás, célok, etikai kérdések, a Biblia szemüvegén keresztül.

Jelen vagyunk iskolákban és oktatási intézményekben  pedagógusok részére tartott szakmai programjainkkal, konferenciáinkkal, valamint mentálhigiénés előadásainkkal, tréningjeinkkel. Pl kiégés megelőzés, finn oktatás népszerűsítése, valamint intézmények közötti kapcsolatépítés (pl. iskolák közötti kapcsolatépítés, együttműködés, partnerség kiépitésében).

Sport programunkkal  a Skandináv Floorball-t is népszerűsítjük szerte az országban, iskolákban, városi rendezvényeken, táborokbank, illetve a Pünkösdi Szeretetszolgálat által szervezett országos Road Show-n is.

Különböző programjainkkal, képzéseinkkel, tréningjeinkkel segítjük a szülőket és a tizenévesekkel foglalkozó szakembereket, hogy segítséget kaphassanak tizenévesek megértéséhez – eszközöket, kulcsokat adunk a digitális generációhóz. Munkánkkal segítjük Egyházunk intézményeit, misszióágait, valamint a helyi gyülekezeteket is. Segítségünket azonban felajánljuk más egyházaknak vagy állami intézményeknek is.

Elérhetőségek

Jánosi Ferenc
+36 (70) 337-8677
info@ifjusagepitok.hu
www.ifjusagepitok.hu

2020