MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít."
(Filippi 4:13)

RÓLUNK » VEZETŐSÉG »

Pataky Albert, egyházelnök

MPE Elnökség

1962. május 17-én születtem Szigetváron. Teológiai tanulmányaimat 1980 és 1985 között a Szabadegyházak Lelkészképző Intézetében folytattam. Már tanulmányaim alatt Darányban végeztem gyülekezetvezetői szolgálatot. 1984-től Bakonycsernyén, 1993-tól Kiskőrösön, 2002-tól 2015-ig pedig Budapesten az Agapé Pünkösdi Gyülekezetben végeztem lelkipásztori szolgálatot. Az egyház közgyűlése 1994-ben elnökhelyettesnek, majd 2006-ban egyházelnöknek választott. Idén a negyedik ciklusra erősítettek meg az elnöki szolgálatban. Emellett hazai és nemzetközi egyházi szövetségek, ökumenikus szervezetek vezető testületeiben szolgálok.

1989-ben kötöttem házasságot Sztrida Gyöngyivel, Isten három gyermekkel ajándékozott meg bennünket. Feleségem és családom mindig nagy segítséget nyújtott, hogy a szolgálatomat betölthessem.

Egészen kis koromban határozott elhívást kaptam az igehirdetésre. Kora fiatal koromtól kezdve kiemelten fontos volt számomra a gyülekezet valamint az egyház lelki egészsége és egysége. Egyház alatt soha nem csak a miénket értettem, hanem Krisztus egész testét. Fő elhívásomnak tekintem, hogy minél több ember megismerje Jézus Krisztust és a vele való személyes kapcsolata megmaradjon. Egyházelnökként azon munkálkodom, hogy a hívők szeretetben való egysége győzze meg a világot arról, hogy Jézust az Atya küldte számunkra megváltónak. Feladatomnak tekintem ezért a hívők, a gyülekezetek és felekezetek közösségét építeni a misszió érdekében.

Pintér Imre, alelnök

MPE Elnökség

Harmadik generációs pünkösdiként 1960 március 12-én születtem. A Csetényi gyülekezetben éltem meg gyermek-, és ifjúkoromat – azóta is hálás szívvel gondolok vissza. Átmeneti lázadó időszak után, sokak imája eredményeképpen 19 évesen megtértem. Hamarosan egy komoly elhívásélményt nyertem az Úrtól, elkezdtem szolgálni akkori gyülekezetemben. Teológiai tanulmányaimat a Szabadegyházak Lelkészképző Intézetében folytattam 1980 és 1986 közt.

1986-ban házasodtunk össze Pálosi Eszterrel. Három gyermekünk született: Dániel, Priszcilla és Henriett. Házassági és családi életünk összefonódott a szolgálattal, s köszönöm az Úrnak és a családomnak, hogy nehézségek ellenére szépen élhettük ezt meg. Tavaly újabb családtaggal szaporodtunk, kisebbik lányunk házasságot kötött Eddyvel.

 • Közösségi szolgálatomat az akkori Ifjúsági Bizottság tagjaként kezdtem, 1984-től 1989-ig.
 • 1986-ban lelkipásztori felavatásban részesültem, mint a Péceli Gyülekezet segédlelkipásztora. 1987 és 1997 közt az Inárcsi Új Szövetség Gyülekezet lelkipásztoraként szolgáltam.
 • 1988-1989-ben a Dunaharaszti Rehabilitációs Intézményben is végeztem szolgálatot.
 • 1989-1995-ig az Országos Ifjúsági Munkacsoport vezetője voltam.
 • 1994-ben a Közösség közgyűlése megválasztott, s elnökhelyettesként szolgáltam 1998-ig.
 • 1996-ban elkezdtük a Gyülekezetplántáló Bibliaiskolát.
 • 1996-tól máig a plántálás eredményeként létrejött Új Élet Gyülekezet lelkipásztora vagyok.
 • 2006-ban a Közösség missziós elnökhelyettesnek választott meg.
 • 2007-től az Egyház általános alelnökeként szolgálok, immár negyedik négyéves ciklusban.

Hálás vagyok az Úrnak a kegyelemért, s azért a kitüntetésért, hogy szolgálatába elhívott! Szolgálati alapgondolkodásom és tevékenységem motivációja, hogy akik a Krisztushoz és az Egyházhoz csatlakoztunk, Jézus tanítványaként élve, Szentlélek erejével felhatalmazva,
embereket vezessünk Istenhez, építsük a Krisztus Testét, és segítsük a rászorulókat.

D. Nagy Tamás, egyházkerületi vezető

Dunántúli Egyházkerület

10 évvel ezelőtt elmélyülten foglalkoztam hívásom újraértékelésével és felfrissítésével. Azóta ég lelkemben küldetés a vidéki- és a határon túli gyülekezetek és vezetők felé. Kiemelten fontosnak tartom a vezetők- és szolgálók egymással való kapcsolat-ápolását. Meggyőződésem, hogy Isten oda küld életet és áldást, ahol egységre törekszünk, amely nem magától jön létre, hanem mi alakítjuk ki. A mintegy harminc Dunántúli gyülekezet-, és az intézmények felelős vezetői számára igyekszem elérhető lenni, részükre kiegyensúlyozott működési körülményeket és inspiráló jövőképet biztosítani.

Születtem: Békés, 1962.10.28.
Házasságkötésünk Prekopa Gyöngyivel: 1988.06.25.
Fiaink – menyeink: Kolos – Edina, Áron – Vivien, Balázs
Unokáink: Dávid, Benett, Mirabella, Dániel, Gréta
Lelkipásztori felszentelésem: 1994. Január 02.

Szolgálati területek – helyi, országos és nemzetközi:

 • 1987- 1993 ifjúsági pásztor – Békés
 • 1988 – 1996 Országos Ifjúsági Misszió – tag
 • 1994 – 2009 lelkipásztor – Pécel
 • 1994 – 2009 Országos Presbitérium – tag
 • 2002- 2006 MPE (EPK) missziós alelnök
 • 2007 – Krisztus Iskolája (School of Christ) nemzeti koordinátor
 • 2007 – külmissziós szolgálati partnerség Szerbiában
 • 2011 – lelkipásztor – Paks
 • 2012 – MPE Dunántúli Egyházkerület vezetője, Egyháztanács-tag

Szerdi Szilárd, egyházkerületi vezető

Észak-Magyarországi Egyházkerület

Sátoraljaújhelyen születtem, ami a néhai Zemplén vármegye székhelye volt. Hálás vagyok Istennek a szüleimért (különös tekintettel a nagypapámra), hogy felneveltek, és támogatnak a mai napig szeretetükkel, megbecsülésükkel. Nagy ajándék számomra kedves feleségem, akivel 2001 óta szolgáljuk Isten országát Kecskeméten, ahova a Pünkösdi Teológiai Főiskola elvégzése után küldött ki minket gyülekezet plántálására a főiskola rektora, Paul Gracza.

Három szép lányunk és egy erős fiunk van. Helvécián élünk, szeretjük a természetet, a hegyeket (sajnos elég kevés van a környékünkön) és a természetes dolgokat.

2001-től 2016-ig voltam az Országos Ifjúsági Misszió munkatársa, azóta pedig az Északi Egyházkerület vezetőjeként szolgálom Isten országát.

Hálás vagyok azért, hogy Magyarországon élhetek, és hogy magyar lehetek. Hiszem, hogy Istennek célja van ezzel az országgal és ezzel a néppel. Nagy örömmel tölt el, hogy gyakran átélhetem, hogy fontos vagyok Isten számára, és viszonozni akarom szeretetét minden lehetséges formában. Célom, hogy olyan életet éljek, amellyel dicsőséget szerezhetek Istennek.

D. Nagy József, egyházkerületi vezető

Dél-Magyarországi Egyházkerület

Békési gyökerekkel rendelkező családapa vagyok. Ebben a városban éltem, élek. Itt jártam általános iskolába, majd a középiskolát is itt végeztem 1982-ben. A műszaki területek érdekeltek, így egy év sorkatonai szolgálatot követően ebben az irányban folytattam tanulmányokat Budapesten. Dolgoztam kis- és nagy cégnél is középvezetőként, majd külkereskedőként próbáltam ki magam néhány évig, saját lábra állva.

Húszas éveim közepétől kezdtem szolgálni a helyi gyülekezetben, majd lettem a gyülekezet egyik presbitere, később pásztora is több, mint 20 évig. Jelenleg az Egyházunkon belül a Déli Egyházkerület vezetésével vagyok megbízva.

Ildikóval a házasságunk 1986 óta tart, melyből hat gyermekünk született az évek során. Kikapcsolódásként szívesen olvasok, időzöm a barátimmal, horgászok vagy utazom (bár egyébként is sokat vagyok úton).

A teológia gyakorlati vonatkozásai erősen foglalkoztatnak, elsősorban a misszióval és vezetéssel kapcsolatos kérdések. Igyekeztem ismereteimet ebben az irányban is bővíteni úgy formális, mint informális módokon.

Hiszek az evangélium valóságában és erejében; hiszem, hogy Jézus Krisztus az Ura mindennek. Ez a hit és bizalom segít továbblépni a kihívásaimban, és jövőnk bármely aspektusát tekintve is ez a hit és reménység éltet.

Cartoletti Norbert, egyházkerületi vezető

Közép-Magyarországi Egyházkerület

Napra pontosan 18 évvel az után születtem, hogy a szovjetek fellőtték a Szputnyik–1 műholdat a világűrbe. Azóta nem csak a világgal, de velem is sok minden történt.

Gyermekkoromat – két testvéremmel együtt – Várpalotán töltöttem. Lelki fejlődésem szempontjából sokat köszönhetek az inotai pünkösdi gyülekezetnek, ahol megtérhettem és egészen 2013-ig tanulhattam, szolgálhattam.

A középiskolai évek után a Pünkösdi Teológiai Főiskola hallgatója lettem, ahol 1998-ban végeztem teológus-lelkész szakon. Ugyanebben az esztendőben vettem feleségül Szigyártó Zsanettet, akivel időközben négy gyermek (Jonatán Filemon, Naomi, Bítia) szülei lettünk.

Az 1998-as év más szempontból is érdekes, izgalmas volt. A főiskolai éveket és a menyegzőt követően a Magyar Pünkösdi Egyház (akkor még Evangéliumi Pünkösdi Közösség) vezetősége lelkipásztorrá avatott Csillebércen, majd néhány héttel később a kanadai Torontóba utaztunk, ahol elkezdődött lelkipásztori szolgálatunk az „Első Szeretet” Magyar Pünkösdi Gyülekezetben. Egy évet töltöttünk az amerikai földrészen.

1999 decemberében – az inotai gyülekezet meghívását elfogadva – visszaköltöztünk szülővárosunkba, ahol közel 14 évig pásztoroltuk a közösséget. Az ott töltött évek alatt lelkipásztori szolgálat kötött a bakonycsernyi és a gyulafirátóti gyülekezethez is, de ideig-óráig számos környékbeli gyülekezet is igényt tartott jelenlétünkre.

A következő nagy váltásra egészen 2013 júniusáig kellett várni, amikor elfogadtuk a Pest megyei sülysápi pünkösdi gyülekezet meghívását. Azóta itt, illetve a közeli Tápiószentmártonban végezzük lelkipásztori szolgálatunkat.

A fent említetteken kívül a Magyar Pünkösdi Egyház közép-magyarországi egyházkerületének vezetője, az Élő Víz pünkösdi hitéleti magazin főszerkesztője és az egyház rádiós vallási műsorainak szerkesztője vagyok.

Az egyházi, gyülekezeti elfoglaltságokon túl, ha van rá lehetőségem, szívesen pingpongozom és kirándulok, de az olvasás is aktív kikapcsolódást jelent. A bibliai témájú könyvek mellett szeretem a lélektani műveket, így például Dosztojevszkij, Thomas Mann vagy Márai Sándor írásait.

Befejezésül Salamon király imádságát idézem, ami egyúttal az én könyörgésem is: „Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Ki tudná különben kormányozni a te nagy népedet?!” (1Kir 3,9)

Durkó Albert, egyházkerületi vezető

V. Egyházkerület

Hiszek az ébredésben. Hiszek a nemzetek tanítvánnyá válásában. Hiszem, hogy a mennyei királyság gondolkodás módjával kell szolgálatunk minden területét átitatni, hogy a társadalom minden szintjén jelen lehessen Krisztus, bennünk, rajtunk keresztül.

Hiszek a cigányok ébredésében. Ők mindeddig utolsók és kivetettek voltak, de most eljött az ő idejük, Isten a megtérésük által, elsőkké teszi őket, és példaként állítja a nemzetek elé, egész Európában, sőt az egész világon is.

Durkó Albert vagyok, az 5. etnikai alapon szerveződő egyházkerület vezetője, az MPE Országos Cigánymissziójának a vezetője.
Békésen, a szülővárosomban élünk családommal. Itt van a misszió országos központja is.

Öt csodálatos gyermekkel ajándékozott meg Isten. Ketten már házasok, ott már úton vannak az unokáink is, akiket már nagyon várunk.

Hobbim a természetjárás, gyalog vagy amit még jobban szeretek, lóháton.

2020