MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít."
(Filippi 4:13)

Intézmény » Aktuális fastruktúra »

A Magyar Pünkösdi Egyház a hitélet szervezésén és fenntartásán túl számos, közfeladatot vagy karitatív/támogató tevékenységet ellátó intézménnyel vesz részt a társadalom életében. Az alábbi ábra ezeknek az intézményeknek kapcsolódási rendszerét szemlélteti a közöttük levő (fenntartó/alapító – fenntartott/alapított) viszony szerint. Az egyes intézmények belső egyházi jogi személyként működnek.

Az ábra a képre kattintva megtekinthető és letölthető.

2020