MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít."
(Filippi 4:13)

Intézmény » Szociális »

Az alábbi lista az egyházunk fenntartása alatt álló szociális intézményeket tartalmazza

Borsodi Intézményfenntartó Központ

3534 Miskolc, Bertalan u. 4.
+36 (42) 788-631
szocialis.elethalo@gmail.com

Főbb tevékenységek:
Családok átmeneti otthona

http://elethalo.hu/

Civis Szociális Étkezési Központ

Székhelye: 4029. Debrecen, Karácsony Gy. u. 1.
Engedélyes neve: Szociális Étkezési Központ
Az engedélyes címe: 4031 Debrecen, Szoboszlói út 21.
A fenntartó képviselője (Munkáltató): RÓNAI ANGELIKA MÓNIKA
Szakmai vezető: NAGY CSILLA
Pénzügyi vezető: PAPP SÁNDORNÉ

Elérhetőségek:

Rónai Angelika
tel: 06-70-361-2767
e-mail cím:
ronaiangi0803@gmail.com
menedzser@civis-szek.hu

Nagy Csilla
tel: 06-30-790-2731
e-mail cím:
szakmai.vezeto@civis-szek.hu

Papp Sándorné
tel: 06-30-791-1136
e-mail cím:
gazdasagi.vezeto@civis-szek.hu

Honlap: www.civis-szek.hu / FELTÖLTÉS ALATT!

Főbb tevékenységek:

A CIVIS Szociális Étkezési Központ fenntartásában működő Szociális Étkezési Központ, mint engedélyes szolgáltató, az 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 20.§ (1) bekezdés szerinti étkeztetés tevékenységet folytat és szolgáltatásai által segítséget nyújt mindazon szociálisan rászorult személyek részére, akik életvitelükben részleges vagy teljes segítségre szorulnak.

A szociális konyha célja azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezésről történő gondoskodása, akik azt önmaguknak illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni. Ezt a szolgáltatást az igénybevevők térítési díj ellenében vehetik igénybe és az ételt házhoz szállítással biztosítjuk.

Népkonyha szolgáltatás keretén belül feladatunk napi egy tál meleg étel biztosítása azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik más étkezési formát nem vesznek igénybe. A népkonyha, mint alapszolgáltatás célja a nehéz sorsú, szociálisan rászorult emberek társadalmi leszakadásának lehetőség szerinti megszüntetése és életminőségük javítása. Ezt a szolgáltatást az igénybevevők térítésmentesen vehetik igénybe az engedélyes ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeiben.

ÉLIM Szolgálat
GORDIUSZ Intézmény

5700 Gyula, Béke sgt.12. fszt.1.
+36 (70) 380-7653
gordiuszintezmeny@gmail.com

Főbb tevékenységek:
Szociális alapszolgáltatás

  •  szociális étkeztetés
  • pszichiátriai nappali ellátás
Észak-Magyarországi Szociális Centrum

3534 Miskolc, Bertalan u. 4.
+36 (42) 788-631
szocialis.elethalo@gmail.com

Főbb tevékenységek:
Szociális étkeztetés (szociális konyha, népkonyha)

http://elethalo.hu/

Ételadó Centrum

4400 Nyíregyháza, Csillag u. 3.
+36 (42) 788-631
szocialis.elethalo@gmail.com

Főbb tevékenységek:
Szociális étkeztetés (szociális konyha, népkonyha)

http://elethalo.hu/

Étkeztetési Centrum

4400 Nyíregyháza, Csillag u. 3.
+36 (42) 788-631
szocialis.elethalo@gmail.com

Főbb tevékenységek:
Szociális étkeztetés (szociális konyha, népkonyha)

http://elethalo.hu/

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (Békéscsaba)
HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (Budapest)
HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (Elek)
HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (Kondoros)
Közösségi Misszió
Magyar Pünkösdi Egyház Szeretetotthona

7530 Kadarkút Vóta-kastély
+36 (82) 581-014
+36 (70) 330-7819
szeretetotthon@punkosdi.hu

A Magyar Pünkösdi Egyház fenntartásában lévő 67 férőhelyes szeretetotthon az ország egész területéről fogad jelentkezőket, elsősorban szociális rászorultság alapján, felekezeti hovatartozástól függetlenül.

http://www.kadarkutiidosekotthona.hu/
https://www.facebook.com/Magyar-P%C3%BCnk%C3%B6sdi-Egyh%C3%A1z-Szeretetotthona-129104573831428/

Mária Gondozóház

2500 Esztergom, Hajnal utca 16.
+36 (33) 401-955
mgondozohaz@invitel.hu

Főbb tevékenységek:
Idősek átmeneti ellátása

MPE Hajnalcsillag Szenvedélybetegek Rehabilitációs Otthona

2330 Dunaharaszti, Vörösmarty u. 17–19.
+36 (24) 531-185
+36 (24) 531-186
hajnalcsillag@punkosdi.hu

Főbb tevékenységek:
18 és 55 év közötti szenvedélybeteg (alkohol-, drog- 
és gyógyszerfüggő) nők hosszúterápiás (12-18 hónapos) rehabilitációja

http://www.alkoholdrogrehab.hu
https://www.facebook.com/MPE-Hajnalcsillag-Szenvedelybetegek-Rehabilitacios-Otthona-715917105185382/

Nyírségi Intézményfenntartó Központ

4400 Nyíregyháza, Szűrszabó u. 4.
+36 (42) 788-631
szocialis.elethalo@gmail.com

Főbb tevékenységek:

  • családok átmeneti otthona
  • fogyatékos személyek nappali intézménye
  • szenvedélybetegek nappali intézménye

http://elethalo.hu/

Palliatív Humán Szolgáltató Központ
Nyírségi Szociális Centrum

4400 Nyíregyháza, Szűrszabó u. 4.
+36 (42) 788-631
szocialis.elethalo@gmail.com

Főbb tevékenységek:

  • szociális étkeztetés (szociális konyha, népkonyha)
  • házi segítségnyújtás

http://elethalo.hu/

Sola Fide Központ

4400 Nyíregyháza, Csillag u. 3.
+36 (42) 788-631
szocialis.elethalo@gmail.com

  • bevett egyházi jogi személy (0016/2012-012)
  • egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

http://elethalo.hu/

Szociális Étkeztetési Központ

4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 12.
+36 (42) 788-631
szocialis.elethalo@gmail.com

Főbb tevékenységek:
Szociális étkeztetés (szociális konyha, népkonyha)

http://elethalo.hu/

„Zöld Kuckó” Bölcsőde

4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 10/k
Haklik Marianna (bölcsődevezető):
+36 (20) 465-2625
bolcsode.zoldkucko@gmail.com

Főbb tevékenységek: 
A „Zöld Kuckó” Bölcsőde a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. cím szerint bölcsődei ellátást biztosítja 48 férőhelyen, országos ellátási területtel. 

Ellátandó célcsoport: 12 hónapos – 3 éves korú gyermekek

www.zold-kucko.hu
https://www.facebook.com/zoldkuckobolcsi/

2020