2023 mpe logo

MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít."
(Filippi 4:13)

Misszió » Szeretetszolgálat »

Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat (MPSZSZ)

A Magyar Pünkösdi Egyház önálló, karitatív szervezete. Tevékenységi körünk még alakulóban van, de a 2016. júniusi indulásunk óta egyértelműen és határozottan kiállunk minden rászoruló mellett és őket szeretnénk segíteni, egyházi kereteinken belül és azon kívül is. Szilárd alapként szeretnénk számítani ebben minden Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó gyülekezetre, misszióágra, intézményre, s rajtuk keresztül, hálózatos formában segíteni mindenkit, aki szükségben van.

Szívünkön viseljük:

 • a gyermekek
 • családok
 • fiatalok
 • idősek
 • fogyatékkal élők
 • hajléktalanok
 • és bármilyen – legyen az testi, lelki, vagy szellemi – szempontból számkivetett embertársunk sorsát.

Szervezetünk alapítói lényegében egyszerű egyháztagok – a Diakonosz Tszk háttértámogató szervezet vezetői, munkatársai és az MPE Kalocsai Gyülekezetének lelkipásztora és oszlopos tagjai – voltak. Hála az Úrnak, ez a kör a mai napig szélesedik, 14 pünkösdi gyülekezetből és több intézményből vannak folyamatos kapcsolataink, önkénteseink, segítőink. Intézményi Tanácsunk, mint legfőbb döntéshozó szervünk fogalmazta meg Küldetésnyilatkozatunkat, mely e krisztusi mondat és életprogram köré épül:

„… mert amikor éhes voltam, enni adtatok nekem. Amikor szomjas voltam, inni adtatok. Amikor idegen voltam, behívtatok a házatokba, és vendégül láttatok. Amikor nem volt mibe öltöznöm, ruhát adtatok nekem. Amikor beteg voltam, gondoskodtatok rólam.” (Máté 25,35-36)

Konkrét tevékenységi területeink:

 • 2016-tól német partnerszervezetünk, a Német Evangéliumi Szabadegyházak Szövetségének (FeG) segítségével és saját adománygyűjtés szervezésével évente tartunk országos segélyezési akciókat;
 • Törekedünk gyors, szívből jövő, ugyanakkor szociális szakmai szempontból is korrekt, átlátható segélyezési – belső szociális segítő és jelzőrendszer, kiépítésére, melynek alapja és megvalósítója a gyülekezet – az ott folyó és támogatandó diakóniai munka;
 • 2019. II. félévében a kisgyermekekre és szüleikre fókuszálva családi bölcsődét és napközbeni gyermekfelügyeletet indítunk, amely mellett komplex szolgáltatás és szolgálatként megjelenik a szociális tanácsadás; segélyezés; lelkigondozás; adománypont működtetése; ingyenes jogsegély-szolgálat.

Ez a szolgálat, azt gondolom, minden hívő és nem hívő ember számára különösen kedves, és elismert, hiszen másokon segíteni felemelő és jó érzés. Számomra és munkatársaim számára a folyamatos „jó érzésnél” sokkal többről van szó. Számunkra ez több, mint munka: szolgálat, életmód, folyamatos tanulás és bizonyság. Ennek pedig azt gondolom, az az oka, mert itt, ebben a közegben, az emberekhez közel kerülve tudjuk legjobban megtapasztalni, mit jelent Jézus odafordulása, szeretete, szolgálatkészsége. Ő ugyanis nem azt nézi, ami a szemünk előtt van, hanem ami a szívünkben. A szeretetszolgálatban, legjobban ez ragad meg, hogy van nap, mint nap lehetőségem arra, hogy Krisztus szemével láthassak. Ehhez alázat kell és az Ő szeretete. Úgy gondolom, a Szeretetszolgálatban, ahol a szeretet valóban szolgálat, szolgálói attitűd tud lenni ez tanulható, fejleszthető, átadható.

Számos bizonyságom, megtapasztalásom van erről már az elmúlt három évre vonatkozóan is, amelyek összefoglalva talán legjobban a „jelenlét” és a „kapcsolat” kifejezésekkel írhatók le.

Jelen kell lennünk ott, ahol legnagyobb a szükség: a CSÓKA-program (Csomópont Kalocsán) – hátránykompenzáció a roma telep közepén. E program egy pályázati forrásból (Efop 1.3.7) működtetett Közösségi Térben valósul meg, ahol a Váltó-Sáv Alapítvány, mint konzorciumi partnerünk és a Szeretetszolgálat munkatársai folyamatos jelenlétet, törődést, segítséget nyújtanak Kalocsa egyik legszegényebb részén.

Kapcsolatot kell építenünk, ott, ahol még nincs, vagy már megszakadt: a két éve indult „Roadshow” pályázat keretében (EFOP 1.3.5.) 2020. júniusáig igyekszünk programsorozatunkkal közösséget építeni és népszerűsíteni az önkéntességet a Magyar Pünkösdi Egyház gyülekezeteiben, misszióiban, intézményeiben.

Számomra a fenti programok, találkozások, események, a megsegített emberek azt mutatják, hogy a Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálat Jézus Krisztust szeretné követni mindenben, ha botladozva is, de az Ő példája van előttünk: szolgálni és szeretni.

Nem szeretnénk mást, csak embereken segíteni és ezzel falakat lebontani; Lelkeket építeni  és a Lelkek között hidakat ácsolni.

Kubisch Ildikó szv.

  Alapadatok

  Jogi státusz: önálló belső egyházi jogi személy
  Alapítás: 2016. június 16., Kalocsa
  Alapító: MPE DIAKONOSZ Támogató És Szolgáltató Központ (Diakonosz TSZK)
  Alapítói jogok gyakorlója (2017. november 01.től): Magyar Pünkösdi Egyház

  Képviselők:

  Szolgálatvezető: Kubisch Ildikó
  Szakmai vezető: Sántha Csilla 

  Munkatársak:

  Szociális szakmai koordináció: Gerencsér-Szegezdi Gabriella
  Kommunikációs vezető: Békássy Petra
  Pénzügy: Tamásiné Ónodi Andrea

  Elérhetőségek

  Székhelye: 1143 Budapest, Gizella út 37.
  Telephelyei: 6334 Géderlak, Kossuth u. 42.; 2030 Érd Kálmán u. 18.
  Bankszámlaszám: K&H Bank 10402537-50526754-82651008.
  Facebook oldal: www.facebook.com/MPSZSZ/
  Weboldal: aszeretetszolgalat.hu – feltöltés alatt
  E-mail cím: szeretetszolgalat@punkosdi.hu
  Központi telefonszám: + 36 70 628 5900

  Fő munkatársak száma: 5 fő
  Önkéntesek száma: 5-40 fő
  Fő tevékenysége: 94.99 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
  GFO kódja: 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
  Adószáma: 18869925-1-42
  Nyilvántartási száma: 00016/2012-020
  Bevételi források: adományok, egyházi támogatás, pályázati támogatás

  Pályázat kódja: EGYH-ESZK-18-0034 Egyházi személyek eszközellátása
  Projekt címe: Egy darab gépkocsi beszerzése
  Támogatás összege: 1.000.000 Ft
  (Saját forrás: 2.674.000 Ft)

  Pályázat kódja: EGYH-KCP-18-0531 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
  Projekt címe: Szeretetszolgálati közösségi központ kialakítása
  Támogatás összege: 2.500.000 Ft

  Pályázat kódja: EGYH-KCP-19-1143 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
  Projekt címe: Közösségépítés mentálhigiénés programokkal
  Támogatás összege: 500.000 Ft

  2020