Ajánlattételi kiírás – Forrás Keresztény Óvoda, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola

2024. április 22.

 
 

Ajánlatkérő neve: Magyar Pünkösdi Egyház
Ajánlatkérő címe: 1143 Budapest, Gizella út 37.
Képviselő neve: Aczél Péter megbízott főtitkár
Képviselő elérhetőségei:
Telefon: 06 1 251-6987
E-mail: titkarsag@punkosdi.hu

Kapcsolattartó neve: Novák Géza főigazgató
Kapcsolattartó elérhetőségei:
Telefon: +3670 646 7120
E-mail: novak.geza@punkosdi.hu

1. A beszerzés tárgya:

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program szabályozásáról szóló 15/2021 (III.31) AM rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján az alább megnevezett intézmény tanulói részére szállítandó gyümölcs, zöldség beszerzése.

2. Teljesítés helye:

Intézmény neve: Forrás Keresztény Óvoda, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola
Székhelyének címe: 3416 Tard, Béke tér 3.
OM azonosítója: 202941
Feladatellátási hely kódja: 001
Ellátandó tanulók száma: 100 fő

3. Egyéb információk:

a. Szerződési feltételek, az ajánlatok értékelésének szempontjai: a Rendeletben meghatározott feltételek és eljárás szerint.

b. A szerződés időtartama: 2025/2026. tanévtől kezdődően három (3) tanítási év, az iskolai elégedettség függvényében

c. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: átadás/átvételi jegyzőkönyv, szállítólevél átadása

d. Műszaki leírás, minőségi és teljesítési követelmények: a rendeletben meghatározott eljárás és minőségi előírások szerint.

4. Az ajánlatok benyújtásának módja, határidő:

Az ajánlatot zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon az ajánlattevő cégszerű aláírásával ellátva postai úton kell megküldeni.

A borítékon fel kell tüntetni:” Iskolagyümölcs-program ajánlat 2024/2025. tanév”.

Az ajánlatok benyújtásának helye, címe: Magyar Pünkösdi Egyház 1143 Budapest, Gizella út 37.

Az ajánlatok beérkezésének ideje: 2024. április 30. (kedd) 16.00 óra

Az ajánlatok bontása: 2024. május 3. 10.00 óra

A bontás helyszíne: Magyar Pünkösdi Egyház Intézményirányítási Központja (1148 Budapest, Fogarasi út 2.)

Ajánlattételi kötöttség időtartama: 1 hónap

5. Tájékoztatás:

A pályázat kiírója a beküldött pályázati anyagok alapján dönt, tárgyalást nem tart.

Ha egy adott nevelési-oktatási intézményben tanuló kedvezményezettek támogatott termékekkel való ellátásra több szállító tesz ajánlatot, akkor a szállítókat a rendelet 6. §-a alapján rangsorolni kell.

Ha egy nevelési-oktatási intézmény ellátásra több szállító tesz ajánlatot, akkor az adott határidőn túl beérkezett ajánlatokat a fenntartó a kiválasztási eljárás során nem veheti figyelembe.

Nyertes ajánlattevőként a rendelet szerinti, valamint a jelen ajánlati kiírásban rögzített értékelési szempontonként az első ranghelyre sorolt Ajánlattévővel kíván szerződést kötni. Amennyiben az első ranghelyre sorolt Ajánlattévővel a szerződéskötés az Ajánlattévő érdekkörében felmerülő oknál fogva nem jön létre, úgy Ajánlatkérő – valamennyi feltétel fennállása esetén – a második ranghelyre sorolt Ajánlattévővel kíván szerződést kötni.

Jelen ajánlatkérés nem minősül kötelezettségvállalásnak az ajánlatkérőtől.

Budapest, 2024. április 15.

Aczél Péter
a Magyar Pünkösdi Egyház
megbízott főtitkára

2020