AZ ELNÖKSÉG HATÁROZATA – 2020.09.29.

2020. szeptember 29.

 
 

Kedves Testvéreink!

A jelenlegi helyzetre vonatkozóan az elnökség az alábbi minden gyülekezetre kötelező érvényű határozatot hozta:

• Az istentiszteletre érkezéstől a távozásig – beleértve az előtereket és az imaház közvetlen környezetét – az 1,5 méter távolságot kérjük egymás között megtartani. Az egy háztartásban élőkre ez a korlátozás nem vonatkozik.

• Az istentiszteleti helyre való belépéstől a távozásig a szájmaszk használata kötelező. Azt a szolgálattevők csak a szolgálatuk ideje alatt vehetik le.

• Az éneklésnél kérjük figyelembe venni, hogy szájmaszkban nem tud a gyülekezet hosszú ideig együtt énekelni.

• A közvetlen érintkezést az üdvözléskor és az istentisztelet alatt továbbra is mellőzzék az istentiszteleten résztvevők.

• A gyülekezet vezetősége gondoskodjon a megfelelő szellőzésről, a bejáratnál elhelyezett fertőtlenítőről, illetve a mosdók és a kilincsek alkalom alatti rendszeres fertőtlenítéséről.

• Úrvacsorai közösségben csak akkor részesüljön a gyülekezet, ha kispoharas úrvacsorai készletet használnak. Az egy kehelyből való úrvacsorázás még nem megengedhető.

• A gyülekezetek vezetői folyamatosan tájékozódjanak a koronavirus.gov.hu oldalon és amennyiben gyülekezetük területén járványügyi gócpont alakul ki, hozzanak döntést az istentiszteletek megtartásának alternatív módjáról, vagy azoknak csak interneten való közvetítéséről.

• Elsősorban az istentiszteleteken megjelenők nagyobb létszáma, de még inkább a térségi testvérgyülekezetek közötti csoportos mozgások miatt kockázatosnak ítéljük a hálaadó napok hagyományos módon történő megtartását. Kérjük, hogy a gyülekezetek ne hívjanak más gyülekezeteket ezekre az alkalmakra, ehelyett használják ki őket a saját, személyes hálaadásuk, bizonyságtételeik kifejezésére, megosztására.

• Amíg Magyarország Kormánya nem hoz az egész országra vonatkozó szigorításokat, hanem területenként reagál a járvány terjedésére, addig egyházunk elnöksége is a gyülekezetek vezetőségének döntési jog- és felelősségi körébe tartozó kérdésnek tekinti a helyi istentiszteletek megtartására, illetve rendjére vonatkozó esetleges további szigorítások elrendelését.

2020