AZ ELNÖKSÉG HATÁROZATA – 2020.12.18.

2020. december 18.

 
 

Az MPE Elnökségének a karácsonyi istentiszteletek járványügyi korlátozásaira vonatkozó határozata

Az Elnökség a testvéregyházakkal történt konzultáció után, a Kormány intézkedéseit és az Egyház legszélesebb körben értelmezett érdekeit figyelembe véve a járványhelyzet kapcsán a karácsonyi istentiszteletekre vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:

Kérjük gyülekezeteink vezetőségeit, hogy

– az ünnepek alatt fontolják meg az istentiszteletek számát úgy meghatározni, hogy a gyülekezet tagjai egyszer részt tudjanak venni ünnepi istentiszteleten

– az istentiszteleten résztvevők maximális létszámát úgy állapítsák meg, hogy az egy teremben tartózkodók esetében minden résztvevő számára minimum 4 m² terület jusson

– ajánljuk előzetes regisztrálási módok kialakítását, hogy elkerülhető legyen a megengedettnél több jelenlévő

– minden résztvevő viseljen az orrot és szájat takaró, archoz simuló maszkot (a maszkot a szolgálattevők csak a szolgálatuk ideje alatt vegyék le)

– a szolgálattevők a gyülekezettől legalább 3 m távolságot tartsanak

– a megjelentek az érkezéstől távozásig zárt térben, illetve az imaház közvetlen közelében minimum 1,5 m távolságot tartsanak egymástól (ez alól csak az egy háztartásban élők kivételek)

– az alkalomra érkezők és arról távozók használják a kézfertőtlenítőt

– a közvetlen érintkezést az üdvözléskor és az istentisztelet alatt továbbra is mellőzzék

– az istentisztelet időtartama ne haladja meg az egy órát és azon maximum három ének legyen

– a vezetőség gondoskodjon a megfelelő légállapotok fenntartásáról, a fertőtlenítő szerek, illetve adagolók bejáratnál történő elhelyezéséről, valamint a kilincsek alkalom alatti gyakori és rendszeres fertőtlenítéséről

Kérjük azokat a gyülekezeteket, ahol a megfelelő technikai feltételek biztosítottak a dicsőítés, az igehirdetés, és más szolgálatok rögzítésére, illetve a világhálón történő közvetítésére, használják ezeket az eszközeiket az istentiszteleten részt venni nem tudó, vagy más okból hátrányos helyzetben levő testvéreink támogatására és az evangélium széles nyilvánosság előtti megosztására.

Kérjük testvéreinket, hogy a Kormány által hozott járványügyi rendelkezéseket példamutatóan tartsák be.

Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott, hiteles információkat osszanak meg egymással, tartózkodjanak az ellenőrizetlen hírek megosztásától, a félelemkeltéstől és a járvány terjedését akár csak közvetetten is segítő felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Nyomatékosan kérjük testvéreinket, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért és családjaikért, a súlyos teher alatt dolgozó egészségügyi dolgozókért, és a felelős döntéshozókért.

Az Elnökség az általános rendelkezések betartásán és betartatásán túl a gyülekezetek vezetőségének döntési jog- és felelősségi körébe tartozó kérdésnek tekinti a helyi körülmények figyelembe vételével hozott esetleges további korlátozások bevezetését.

A fenti rendelkezések kizárólagosan a karácsonyi ünnepkörre (december 24-27) vonatkoznak, azt követően újra az elnökség 2020. november 10-i határozata lép életbe.

MPE Elnöksége
Budapest, 2020. december 18.

2020