Bemutatkozik a Magyar Pünkösdi Egyház öt új lelkipásztora

2024. július 4.

 
 

A 2024. májusában megtartott Országos Közgyűlés egyik legfelemelőbb pillanata az új lelkipásztorok avatása volt, akikért közösen imádkoztak az összegyűltek.

Ilie Krisztián fogja átvenni a stafétabotot Gyömrőn Kovács Dénes testvértől, Magyar Zoltán pedig a pilisi gyülekezetet fogja pásztorolni. Krizsán Ervint az általuk alapított Ceglédi Gyülekezetben avatják fel. Patkás Tamás Gavra Dorin testvértől veszi át a Gyulai Gyülekezet pásztorlását, és Paul Graczát, aki az amerikai Assemblies of God felavatott lelkipásztora, valamint évtizedek óta magyarországi misszionáriusa, most a Magyar Pünkösdi Egyház lelkipásztoraként is felavatták.

Alábbiakban röviden bemutatjuk őket:

mpe 2024 lelkipasztor paul gracza

Paul M. Gracza az Egyesült Államokban született, feleségével harmincnégy éve élnek és szolgálnak Magyarországon. A pünkösdi Assemblies of God USA misszionáriusa és a Pünkösdi Teológiai Főiskola rektora. Pault tizenkilenc éves korában töltötte be a Szentlélek, és ez gyökeresen megváltoztatta az életét. “Aznap az Úr határozottan szólt hozzám: Paul, misszionárius leszel Magyarországon.”

Lelkipásztorként mindig azt keresi, mivel tudna még többet tenni. Sokat jelent számára, hogy a szolgálatukban partnerségben állnak az egyházzal és a magyar testvérekkel. Meggyőződése, hogy Isten minden hívő emberben egy jó és tartós célért munkálkodik. Nem várja el, hogy a szolgálata óriási változást hozzon, de örülni fog annak, ha sikerül gyarapítania a közösségüket.

Az elhívásról úgy tartja, ez Isten üzenete, és nem egy emberi kezdeményezés. „Isten foglalkozik velünk, és konkrét útmutatást ad, hogy szolgáljuk az Urat.” Véleménye szerint azért, hogy az elhívást örömmel teljesíteni lehessen, nagyon fontos az elkötelezettség mind a mindennapi gyakorlatban, mind az ember jellemében.

mpe 2024 lelkipasztor ilie krisztian

Ilie Krisztián 1988-ban, Romániában született. Kétéves korában szülei elváltak, édesanyjával Erdélybe, Zilahra költözött. Kisgyermekkét ismerkedett meg a baptista vallással, a zilahi baptista gyülekezetnek meghatározó szerepe volt az életében. 2007-ben szakiskolai végzettséget szerzett, azóta az építőiparban dolgozik. Két évvel később feleségével Sülysápra költözött és tagja lett a gyömrői gyülekezetnek. Később lelkigondozói képzést is végzett, és három lánya született, Abigél, Anna és Ráhel.

Isten először 2010-ben, egy személyes prófécián keresztül hívta szolgálatra, de ekkor még nem sokat foglalkozott ezzel. „Tizenkét évvel később, a Krisztus Harcosai táborban éreztem, hogy Isten változtatni akar az életemen. Megfogadtam, hogy engedelmeskedem, és hamar nyilvánvaló lett, hogy lelkipásztori szolgálatra hívott.” 2022-től a helyi férfi misszió egyik vezetője lett, és bekerült az országos férfi misszió vezetőségébe. Tavaly októbertől felavatott presbiter, és igei szolgálatot is végez.

Lelkipásztorként célja, hogy minél több embert nyerjen meg Isten királyságának, és úgy pásztorolja gyülekezetét, hogy készek legyenek Isten fiának megjelenésére.

mpe 2024 lelkipasztor magyar zoltan

Magyar Zoltán 1978-ban, nem keresztény családban született, Budapesten tanult és nőtt fel. Bár nagyapja többször elvitte katolikus templomba, ez inkább elfordította Istentől. Azonban már viszonylag fiatalon is azt érezte, hogy valaki mindig fogja a kezét, és az utolsó pillanatban elrántja a szakadék széléről. Feleségét 18 éves korában ismerte meg, ez indította el Isten útján. 27 éve házasok, három fiuk van.

1996 óta tagja a pilisi gyülekezetnek, egy évvel később, a budapesti, Dózsa György úti Gyülekezetben merítkezett be. Korábban igei szolgálatot látott el a pilisi gyülekezetben, 2018-ban pedig a megbízott vezetője és ügyvivője lett. „Már a megtérésemkor kinyilvánította az Úr, hogy terve van velem. Mindig kibújtam a nagyobb felelősség alól, de eljött az idő, és mondta az Úr, hogy eddig és nem tovább, álljak az őrhelyemre.”

Elsődleges célja a gyülekezetben az igei, szellemi és lelki növekedés. Szeretne új szolgálattevőket is kinevelni, a jelenlegieket megerősíteni, és bevonzani, megtartani az ifjúságot. Emellett bővíteni tervezi az evangelizációt városukban, megismertetni az ott élőkkel a gyülekezetet és az egyházat is.

mpe 2024 lelkipasztor krizsan ervin

Krizsán Ervin és felesége is többgenerációs pünkösdi családban született, nagyapja és dédapja is lelkipásztor volt, ezért különleges családi örökségként tekint a Pünkösdi Egyházra. Cegléden alapítottak családot, közös vállalkozásként lapkiadót és vendégházat működtetnek, és eltökélt céljuk, hogy egy élő gyülekezetet hagyjanak utódaikra. Ervin egy kadarkúti gyermektáborban vett részt segítőként, amikor megszólította Isten. Feleségével a megismerkedésük óta missziós munkát végeznek, szolgálnak a gyülekezetben.

2005 óta rendszeresen szerveznek programokat gyermekeknek, családi istentiszteleteket és Biblia tanulmányozó csoportokat tartanak. Gyülekezetük, melyet fiatal családok és sok gyermek alkot, az elmúlt években csak erősödött, idén egy új gyülekezetet is indítottak a szomszédos Csemőben.

„Mennyei Atyánk mindannyiónkat céllal, szeretetéből egyedinek, különlegesnek teremtett, van egy helyünk, küldetésünk az életünkben” – vallja. Célja, hogy a gyülekezet minden tagja be tudja tölteni Isten csodálatos tervét az élete során. A gyülekezet különlegességeként tekint arra, hogy sokan egyházi múlt nélkül csatlakoztak hozzájuk.

mpe 2024 lelkipasztor patkas tamas tivadar

Patkás Tamás Tivadar 30 éves, 7 éve házas. Az MPE Dél-Alföldi Intézményműködtető Központ vagyongazdálkodási referenseként dolgozik, emellett a gyulai gyülekezetben szolgál, mint frissen felavatott lelkipásztor. A gyülekezethez már röviddel a megtérése után csatlakozott. 2012-ben ismerte meg Krisztust, mint személyes megváltóját. A következő évben beiratkozott a Pünkösdi Teológiai Főiskolára, majd elvégezve azt, az Egyesült Királyságba költöztek felesége tanulmányai és munkája miatt, ahonnan négy évvel később vezette őket vissza Isten Magyarországra.

Az élete főbb momentumaira visszatekintve most már érti, hogy Isten miképp készítette fel erre a szolgálatra. Mindig igyekezett meghúzódni a háttérben, azonban Isten lehetőségeket adott neki arra, hogy a munkahelyein a ranglétrát bejárva magasabb pozíciókat töltsön be. A vezetői tapasztalatait Isten segítségével a gyülekezeti közösség életébe is adoptálni szeretné. „Gyülekezetünk egyelőre kicsi, de annál nagyobb reményekkel hisszük, hogy Gyulán valami igazán nagy dolgot fog Isten rajtunk keresztül elvégezni.” Lelkipásztorként célja, hogy mindazt, amire Isten elhívta, betöltse az Ő akarata szerint.

2020