EFOP MPE

2020. június 16.

Letölthető dokumentum: EFOP-1.3.5-16-2016-00901

Kedvezményezett neve: Magyar Pünkösdi Egyház

A projekt címe: A Szeretet: szolgálat. Önkéntes közösség-építés a Magyar Pünkösdi Egyház gyülekezeteiben

A szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt megvalósítása során, egy önkéntességen alapuló szociális segítségnyújtó hálózatot kívánunk létrehozni és népszerűsíteni, amelyet országos lefedettséggel kívánunk működtetni a jövőben. Gyülekezeteinkben térségi szinten kerülnek kiválasztásra koordinátorok, akik további önkéntesek (mentorok) bevonásával bővítik a hálózatot. A rászoruló családok, személyek elérése után a fizikai szükségleteken (ruha, tartós élelmiszer, stb.) túl az érintettek mentális prevencióban, lelki gondozásban is részesülnek. Mindez személyre szabott segítségnyújtással, mentori munkával, szükség esetén személyes kíséréssel valósul meg. Az önkéntes mentori hálózat segítő- gondozó tevékenységének eredményeképpen a programban részt vevő családok és egyének képessé válnak arra, hogy saját életkörülményeiken javítsanak, önállóan csökkentsék az életük szegénységi kockázati tényezőit. A projekt célja, hogy az önkéntes mentorokat adó helyi gyülekezetek minél több rászorulót tudjanak megszólítani és a mentorok tevékenységén keresztül szükségleteiket megfelelő módon tudják enyhíteni. A fiatal és idősödő önkéntesek (közvetlen célcsoport) kiválasztása, országos szintű toborzás keretében, célirányos felméréssel (pl. kérdőíves) támogatva valósul meg. A társadalom egyéb tagjait (közvetett célcsoport) szórólapok, kiadványok és egyéb marketingeszközök igénybevételével kívánjuk elérni, tájékoztatni. A program megvalósítása során stratégiai partneri kapcsolatot alakítunk ki a humán szféra szakterületi képviselőivel, intézményeivel pl. önkormányzatok, közoktatási intézmények, egyházi szervezetek.

3 alkalommal mentori felkészítő tréninget tartunk, a témában jártas szociális szakemberek vezetésével. 8 alkalommal az Egyházunk súlyponti gyülekezeteiben egész napos rendezvény (Road-show) részeként gyakorlatorientált előadásokon, interaktív foglalkozásokon kerülnek bemutatásra a különböző gyakorlati módszerek. A Road-show minden állomásán a tervek szerint, összesen 9 db programelem valamint helyszínenként 1-1 vallási esemény kerül megrendezésre. A közvetlen célcsoport számára interaktív foglalkozásokon (workshop) az MPE intézményei, támogató és szolgáltató szervezetei gyakorlati szempontból kerülnek bemutatásra pl. Adományháló-modell, Pünkösdi Gyermekvédelmi Szolgálat, jogsegély szolgálat stb. Az eseményeken a közösség tagjainak bevonásával az önkéntes mentori tevékenység gyakorlati bemutatása (Szociális Alap Program) valósul meg, továbbá a közösség fiataljai számára kiscsoportos, vallási témában szervezett pl. Bábmisszió, Puzzle-előadás kerülnek megrendezésre. A Road-show-k legnagyobb létszámú, nyilvános alkalmain szakmai fórumokat és konferenciákat tartunk a családok és a társadalmi összetartás fontosságának jegyében (Ifjúság- És Családépítő Szolgálat), valamint a közösségi aktivitás és az önkéntesség kultúrájának erősítése témákban. A projekthelyszínek helyi hagyományainak ismertetése kiállítás keretében tárul a nyilvánosság elé. A projektmegvalósítás végén a szakmai megvalósítók és az egyház vezetése részvételével 1 alkalommal zárórendezvény kerül megrendezésre, a projekt tapasztalatainak és jó gyakorlatainak összefoglalása és azok jövőbeni alkalmazási lehetőségeinek feltárása érdekében.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 06. 01.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00901

________________

Letölthető dokumentum: EFOP-1.3.7-17-2017-00067

Projekt címe: CSOMÓPONT KALOCSÁN (A CSÓKA-PROGRAM): KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS ÉS HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ

Kedvezményezett neve: Magyar Pünkösdi Egyház (konzorcium vezető)

A szerződött támogatás összege: 49 491 030 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztést a Magyar Pünkösdi Egyház és a Váltó-sáv Alapítvány közösen valósítja meg Kalocsán, a város több területhatárán elhelyezkedő Sportcentrum épületében, ami CsóKa (Csomópont Kalocsán) néven funkcionál. A projektidőszak 24 hónap.

A folyamatos tevékenységek között szerepel: 1. CsóKa Közösségi Tér kialakítása és működtetése, 2. CsóKa Közösségi Térben szolgáltatások kialakítása és működtetése szakmailag magas színvonalon, 3. A célcsoportok (idősek, fogyatékosok, romák, problémás és/vagy nehéz helyzetben lévők, hátrányos helyzetűek, fiatalok, gyerekek, veszélyeztetettek, stb.) bevonzása és bevonása a közösségi térbe, 4. Segítő kapcsolatok kialakítása és működtetése (mely a változás/változtatás alapja), 5. Szolgáltatási igények felmérése és strukturálása, 6. Módszertan kidolgozása (jó módszerek összegyűjtése, azok disszeminációja), 7. Magas szintű egyházi és szakmai munka kialakítása, amely a továbbiakban is működőképes, 8. Önkéntesek bevonása a közösségfejlesztő munkába.

A projekt hosszú távú célja, a társadalmi, gazdasági marginalizáció csökkenése, egyéni és közösségi erőforrások mozgósítása, egyéni és közösségi felelősségvállalás, egyéni és közösségi kezdeményezések megvalósítására helyszín biztosítása, közösségfejlesztés, hátránykompenzáció, prevenció – kapcsolódó szolgáltatások komplex kialakítása és működtetése, stabil szolgáltatási rendszer kialakítása és működtetése Kalocsán.

A tevékenységeket a céloknak megfelelően alakítottuk ki, ill. minden tevékenység releváns és reagál a fent felsorolt célkitűzésekhez. A projekttervezés a helyi igényekre fókuszált: a már meglévő, de gyakorlatilag kihasználatlan, több településterület határán fekvő „csomópont”, azaz közösségi tér már régóta esedékes, igényként merült fel a célcsoporttagok és szakemberek között.

Célcsoportok: romák, szenvedélybetegek, bűnelkövetők, hátrányos helyzetűek, idősek, fogyatékkal élők. Főbb tevékenységek: 1. Információs napok, rendezvények, képzések szervezése, lebonyolítása: Pályaválasztást segítő információk szülőknek, 2. Toleranciaerősítő, antidiszkriminációs képzés, 3. Érzékenyítő csoportos foglalkozások: CsóKaTeázó, Kommunikációs, konfliktuskezelési, probléma megoldási készségek fejlesztése: Problémamegoldó csoport szülők részére, Fókuszban a kisgyermekkor. 4. Közösségi tér kialakítása, működtetése: CsóKa közösségi tér létrehozása, ott szolgáltatások biztosítása (a közösségi tér a hét 5 napján működik). 5. Közösségfejlesztés, régi-új közösségek létrehozása, működtetése, mediáció biztosítása. 6. Hátránykompenzáció: közösségi térben a célcsoport tagok számára digitális tér biztosítása is, valamint kézműves tevékenységek lehetősége. 7. Tematikus, problémára reagáló programelemek a közösségi térben: Korai intervenciós programok: CsóKaBabaMamaKlub, CsóKaTanulóKör és kapcsolódó szolgáltatások, „MintaKép” Program, Háztartási, gazdasági ismeretek, CsóKaFutball, Jogsegély. 8. Közösségi rendezvények szervezése, lebonyolítása pl. koncertek, kiállítások, a keresztény ünnepkörökhöz kapcsolódó nagyrendezvények. 9. Egyéb közösségi, adományosztó- és gyűjtó rendezvények. Közösségek formális szervezeti létrehozásának támogatása. 10. Tanácsadások, Tréningek: pl. Idős- és szépkorúak digitális kompetencia fejlesztése, Esetmegbeszélés, Fókuszban a munka képzés. 11. Prevenciós tevékenységekre való felkészítés, képzés pl. Kortárs/sorstárssegítő engedélyezett képzés, Egyéni és csoportos ismeretterjesztő alkalmak. 12. Prevenciós programok, KreatívEtikaCSoport (KECS), Szabadidő hasznos eltöltése: Gerilla kertész közösségi mozgalom, Társasjáték csoport, bv. intézetből szabadultak támogatása. 13. Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése, szolgáltatásfejlesztés.

Legfontosabb és várt hatások a célcsoport esetében, a lehetőségekhez való hozzáférés bővülése, a segítő kapcsolatok fejlődése, mentálhigiénés gondozás, tudatosítás és felelősségvállalás, a közösség támogató/megtartó erejének fokozódása, egyének támogatása, segítése a közösség által.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 01. 31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00067

2020