GYÜLEKEZETI IMAHÁZ ÉPÍTÉSE KECSKEMÉTEN

2021. november 24.

 
 

Az MPE Krisztus Harcosai Férfi Misszió ismét csapatmunkára, és Jézus nevében közösségbe hívta a gyülekezeteink férfi tagjait, akik az ország különböző pontjairól érkeztek a legújabb „csapatépítő hétvégénkre”.

2021. november 13-án Kecskeméten a Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet Imaház építési munkálataiba kapcsolódott be a misszió csapata ismét bizonyítva, hogy közös összefogással, egy közös cél érdekében, együtt, egységben, egyet akarva, Isten segítségével nincs előttünk leküzdhetetlen akadály.

A meghirdetett reggel 8 órai kezdésre, egy jókedvű 23 fős csapat állt össze a misszió és a helyi férfi szolgálat szervezésében. A munkálatok megkezdése előtt imádsággal kezdtünk, majd egy az építkezéshez kapcsolódó igei résszel folytattuk és végül a testünk fizikai bemelegítésével zárult a reggeli munkamegbeszélés és eligazítás.

Ezután a jelenlévők kisebb csapatokba lettek beosztva a különböző munkafázisok elvégzése érdekében. Egyik csapat a meglévő vaskeretes nyílászárókat bontotta ki a helyéről, hogy később az újakat be lehessen építeni. A kőműves csapat falazási és bontási munkákat kapott. A harmadik munkacsoport az épület csapadékvíz elvezető csatornájának munkagödrét ásta ki és végül, de nem utolsó sorban a negyedik csapat a tető belső fedését szolgáló lambériák lazúrozását végezte és a vastetőszerkezetre helyezte fel az ácsok által kért pallózatot.

A munkálatok során sok napsütést nem láttunk, ezáltal egy kissé hideg volt, de a munka, a jókedv és a forró tea megtette a hatását és így nem volt lehetősége dideregni a csapatnak.

A sok munkának és a jó társaságnak köszönhetően a délelőtt gyorsan eltelt és fél kettőtől következett a jól megérdemelt, kiadós ebéd, amit egy szarvasmarha bánt pörkölt formájában. Az ebéd után még egy kis munka következett, majd Filó László misszióvezető lezárta a napot egy kis összefoglalóval és egy kis buzdítással. Végül még sötétedés előtt sikerült mindenkinek hazaindulnia.

Összességében egy nagyon jó lelkületű, férfias napot sikerült megvalósítani, amelyen Isten segítségével és áldásával sikerült a Kecskeméti Pünkösdi Gyülekezet több hetes munkáját elvégeznie a férfi missziónak egy nap alatt.

Horváth Norbert a kecskeméti férfi misszió helyi vezetője.

Az építkezésről készült videó itt megtekinthető:

Ezen felül hívjuk az Egyházunk férfi tagjait, hogy a férfi misszió égisze alatt segítsék a szolgálat további működését az imádkozásban, fizikai erejük felajánlásával, pénzadománnyal az előttünk álló feladatok megvalósításához.

Jelenleg a Magyar Pünkösdi Szeretetszolgálattal egyeztetünk, hogy mikor, hol és milyen formában tudunk mi férfiak is fizikai erőnkkel segítséget nyújtani a szeretetszolgálat számára, a decemberi és az azt követő időszakban.

Kérdés és támogatás esetén a következő email címen lehet információt kérni ferfimisszio@gmail.com.

Anyagi támogatásokat a következő bankszámlaszámra lehet küldeni:

Magyar Pünkösdi Egyház

10409015-49565257-53501009

Közlemény:
Férfi misszió

Testvéri szeretettel,
Filó László lelkipásztor, a Krisztus Harcosai Férfi Misszió vezetője

2020