HÁLAADÓ ISTENTISZTELETEK

2023. augusztus 30.

 
 

Az mellékelt képen láthatjátok az előttünk álló Hálaadó Istentiszteletek dátumait.

„És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. Amit pedig szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.”
(Kolossé 3:15-17)

2020