IDEJE ELHINNED III. PÁSZTOR- ÉS VEZETŐI KONFERENCIA

2023. november 3.

 
 

Idén harmadik alkalommal rendezte meg Egyházunk az Ideje Elhinned konferenciát, amelyre pásztorokat és vezetőket, valamint bármilyen szolgálati területről érkező szolgálókat vártak.

A konferencia idei témája a Tűz a csontjaimban volt, az alábbi Jeremiás könyvében található igére alapozva.
„Azt gondoltam: nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem, hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam.” (Jeremiás próféta könyve 20,9)

A teltházas konferenciát a World Challenge amerikai szervezet támogatta, melyet még David Wilkerson amerikai evangélista alapított, a Kés és kereszt c. könyv írója. A szervezet jelenlegi vezetője Gary Wilkerson, David Wilkerson fia édesapja nyomdokain járva utazza körbe a világot, hogy pásztorok, vezetők tömegeit bátorítsa.

Gary Wilkerson mellett a konferencia igehirdetője volt Tim Dilena, a New York-i Times Square Church pásztora, valamint Zach Meerkreebs, akinek nevét az év elején az Asbury Egyetemen kitört szellemi felébredés kapcsán ismerhettük meg, ahol három héten át fiatalok ezrei tartottak bűnbánatot és dicsőítették együtt Istent.

Gary Wilkerson üzeneteiben beszélt azokról a hatásokról, melyek a mai világban a gyülekezetekben jelentkeznek, s melyek elterelhetik a pásztor, vezető figyelmét a legfontosabbról, az Istennel való kapcsolatról, az Ige hirdetéséről, az imádkozásról. Arra buzdította a résztvevőket, hogy találják meg újra a közösségi ima erejét és az egyensúlyt abban, hogy mire fordítsanak időt. Ösztönözte továbbá a szolgálókat, hogy merítkezzenek be a szeretetbe, hogy az evangélizációjuk ebből tudjon fakadni, mert ez hoz valódi változást. Utolsó igehirdetéséből minden résztvevő újra megtapasztalhatta és még mélyebben megérthette, mit is jelent a kegyelem, mit is jelent Jézus Krisztus keresztáldozata.

Zach Meerkreebs beszélt az Asbury ébredésben megtapasztalt átéléseiről, és arról, hogy mi követte, és követi a mai napig ezt a pár hétig tartó intenzív Istenkeresést. Igehirdetéseiben alázatra szólított, önmagunk megüresítésére, mély Istenkeresésre, az imádkozás, a belső szoba fontosságára. Kiemelte, hogy az Asburyben kialakult szellemi megújulás nem emberek, hanem Isten szellemének a munkája volt, aki az üres edényeket tudja használni.

Tim Dilena prédikációjában kiemelte, hogy attól, mert egy ajtó nyitva van, nem biztos, hogy be kell lépni rajta, még akkor is, ha a helyben maradás nehézségekkel jár. Üzenetében arra buzdította a résztvevőket, hogy mindig figyeljenek a Szent Szellem késztetésére, mert a kis dolgokban való engedelmesség juttatja el az embert oda, hogy később minden helyzetben biztosan fel tudja ismerni Isten hangját.

A konferencia egyes prédikációi már elérhetőek YouTube-csatornánkon, és folyamatosan kerülnek majd ide feltöltésre az elkövetkező hetekben.

2020