MEGVÁLTÓJÁHOZ KÖLTÖZÖTT DR. GORDON D. FEE

2022. november 4.

 
 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Gordon D. Fee teológus, író, egyetemi professzor 88 éves korában, 2022. október 25-én Megváltójához költözött.

Gordon az Újszövetség tanítójaként a Regent College szeretett oktatója volt 1986-tól 2002-ig. Nyugdíjba vonulását követően 2009-ig óraadóként dolgozott ugyanitt. Kollégái nagyra becsülték nem csak tanárként, hanem sokak barátjaként és pásztoraként is.

Gordon az Újszövetség tudomány egyik kiemelkedő gondolkodója volt. Gyakran idézték tőle az alábbit: „A tudóst elsődlegesen az érdekli, mint jelentett a szöveg, egy laikust általában az érdekel, hogy most mit jelent a szöveg. Egy teológus ragaszkodik hozzá, hogy mindkettőre szükség van.”

Több könyvet is írt, ilyenek pl. a God’s Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul (Isten erőt adó jelenléte: A Szent Szellem Pál leveleiben) és a nagyon ajánlott kommentárjai a Timóteushoz írt első és második levélről, a korinthusiakhoz írt első levélről, a thesszalonikaiakhoz írt első és második levélről és a Jelenések könyvéről.

Fee egyszer így nyilatkozott a Christianity Today-nak a Szent Szellemről szóló írása kapcsán:

„Ha megkérnétek Pált, hogy definiálja azt, hogy milyen egy keresztény, nem azt mondaná: »A keresztény egy olyan ember, aki hisz X vagy Y Krisztusról szóló tanításában«, hanem ezt mondaná: »A keresztény egy olyan ember, aki Szellemben jár, aki ismeri Krisztust.«”

Magyarul is megjelent könyve – amit Douglas Stuart-tal közösen jegyez – a Kétélű kard, ami a Biblia olvasásáról és helyes értelmezéséről szól.

Gordont a huszadik század legkiemelkedőbb szövegkritikusának és a pneumatológia szakértőjének tartják, ami a Szent Szellemmel foglalkozó tudományág.

Dr. Douglas Moo, a Wheaton College munkatársa közeli munkakapcsolatban állt Gordonnal. Amikor Dr. Fee jelentőségéről beszélt, az alábbiakat emelte ki: „Gordon Fee hatalmas befolyással volt a bibliai tudományra és a keresztény életre is. Talán a legkevésbé ismert értéke az a harminc év, amit egy Bibliafordítás elkészítésében nyújtott, ahol tudósok egy csapata megalkotta a New International Version-t (NIV), ami a legszélesebb körben olvasott modern angol Bibliafordítás. Az olvasók ennek a Bibliának majdnem minden oldalán találkozhatnak az általa javasolt fordításokkal.

Ha személyesebb oldalról közelítem, nagyon kedves emlékeim vannak arról, amikor Gordon egy témáról bejelentette: »Ne erről vitatkozzunk!« – csak azért, hogy áttérhessen arra a fontos témára, amiről igazán szenvedélyesen tudott érvelni. Ez a szenvedély, ami Krisztusra és a Szentírás helyes megértésére és átadására vonatkozott, az egész Úrért végzett szolgálatát jellemezte.”

Gordon élethosszig tartó törekvése az volt, hogy egy „tűzzel teljes tudós” legyen. Azt mondta: „Inkább legyek egy tűzzel teli bolond, mint egy szenvedély nélküli, hűvös tudós… elmondtam az Úrnak, hogy Isten kegyelmes jóakarata által a tudományban való kitűnőségre fogok törekedni, úgy, hogy közben megtartom az Istennel való járásomban a szenvedélyt; megpróbálok tűzzel teli tudós lenni.” Diákok, munkatársak és pásztorok az elmondhatói annak, hogy ez így is lett.

Dr. Fee édesapja az Assemblies of God pásztora volt. Fia eldöntötte, hogy követi apját a szolgálatban. A Seattle Pacific College-en kezdte meg tanulmányait. Miután megszerezte a mesterdiplomáját a Seattle-Tacoma repülőtér melletti folyamatosan növekvő külvárosban lett pásztor, és ezzel egyidőben a Northwest College-ban kezdett el angolt tanítani, ami az AoG egyik iskolája volt, Kirklandban, Washingtonban. A University of Southern California egyetemen szerezte meg PhD képesítését, ahol az Újszövetséggel foglalkozott. Ezután a Wheaton College-ra került, ahol Újszövetség tudományt tanított. Később tanított a Gordon-Conwell Theological Seminary-n (South Hamilton, Massachusetts), majd ezután került a Regent College-ra, mint oktató. Őszintén hitte, hogy a Szentírás találkozás Istennel.

John Crosby pásztor, aki Gordon egyik tanítványa volt Wheatonban és a Gordon-Conwell-en is, úgy emlékszik az első Újszövetségi irodalom órára, hogy Gordon felugrott a diákokkal szembeni asztalra és bejelentette: „Ez az óra nem az Újszövetségről szól, hanem a halhatatlanságról! Egy nap majd ezt fogjátok hallani: „Fee meghalt”. De ne higgyétek el! Együtt énekel majd az ő Urával és Királyával.”

Forrás:
https://www.regent-college.edu/faculty/past/gordon-d-fee
https://www.christianitytoday.com/news/2022/october/gordon-fee-obit-bible-reading-worth-fire-pentecostal.html

2020