ORSZÁGOS PROTESTÁNS CIGÁNYMISSZIÓS KONFERENCIA BÉKÉSEN

2022. március 9.

 
 

„Krisztus teste egy. Cigány és nem cigány ember között nem lehet fal, mert Krisztusban az már szét lett rombolva” – hangzott el az Országos Protestáns Cigánymissziós Konferencián, amelynek ezúttal Békés adott otthont. Az öt egyház részvételével zajló eseményre immár hetedik alkalommal került sor.

A több száz résztvevővel zajló konferenciára most is az ország számos pontjából érkeztek a baptista, református, pünkösdi, metodista és az evangélikus egyházak cigánymisszióinak képviselői február 12-én, akik a nap kezdetén a Békési Kegyelem Gyülekezet dicsőítő csapatának vezetésével magasztalták az Urat.

„A mai napon Istent dicsőíteni jöttünk össze, de a zenén kívül ennek ezer más formája van, tehetjük ezt a munkánkkal, a családdal, vagy éppen a gyülekezeti életünkben végzett feladatokkal is. A legfontosabb kérdés, hogy ahol vagyunk, ott a viselkedésünkkel Isten dicsőségét szolgáljuk-e” – emelte ki köszöntőjében Bakay Péter lelkész, az Evangélikus Cigánymisszió vezetője.

Sztojka Attila kormánybiztos, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója úgy fogalmazott, hogy egy olyan országot kell építenünk, ami Isten országa.

„Öt protestáns egyház összefogott egy cél érdekében, és ez az összefogás nem volt más, mint a szeretetnek a kiteljesítése. Ma már nincsenek falak, mert lebontjuk azokat, amelyek 2010-ig jellemzőek voltak. Ki kell mondanunk, hogy addig a roma közösség életében a félelem és az aggódás volt a jellemző. Korábban voltak olyan csoportok, akik úgy gondolták, hogy úgy tudnak saját hatalmat gyakorolni, ha mások felett rendelkeznek. Onnan indultunk, hogy szembeállították a magyart és cigányt, ma pedig már közösen dicsérjük Istent.”

Sztojka Attila kiemelte, hogy tíz év alatt ötven százalékkal nőtt a romák foglalkoztatási aránya, és sikerült elérni, hogy ma már vannak önbecsüléssel rendelkező cigány állampolgárok Magyarországon.

Pintér Imre, a Magyar Pünkösdi Egyház elnökhelyettese szerint a missziói munka a fejlődésről szól, motorja az egyháznak.

„Nagy öröm látni, hogy van valódi fejlődés az önbecsülésben, a társadalmi feladatok átvállalásában, az egyének életében is, de hívő emberként a legnagyobb kihívás az életünkben, hogy meglátszódjék életünkben Krisztus. Ha átformálódunk az Ő képmására, akkor a fejlődésnek a letéteményese jelen van az életünkben” – fogalmazott beszédében.

„Ha cigány és nem cigány ember együtt dicsőíti Istent, az mindig ünnep. A falak lerombolását csak Jézussal közösen tudjuk elvégezni, mert csak Ő tudja ezt megtenni bennünk, körülöttünk és általunk. Ez pedig azért van így, mert Krisztus teste egy, nekünk pedig ez a legfontosabb garanciánk arra, hogy cigány és nem cigány ember között nincs fal, mert Krisztusban az már szét lett rombolva” – vallotta dr. Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója.

Kurdi Zoltán, a Metodista Cigánymisszió vezetőjének imája után Péter Pál, a Pünkösdi Cigánymisszió lelkészének igehirdetése következett, számtalan bizonysággal.

„Istent magasztalni csak akkor tudjuk, ha Jézusra nézünk. Feladatunk Istent dicsőíteni otthon, a munkahelyen, a gyülekezetben, ott ahol éppen vagyunk. Ha áldjuk az Urat mindenkor, akkor áldás leszünk az emberek számára, és bárhová megyünk, áldás lesz az életünk. Amikor a pusztában vagyunk, amikor nehézség vesz körül bennünket, könnyen elfogyhat a hitünk, de emeljük fel a hangunkat az Úrhoz, kiáltsunk hozzá, mert Ő hallja a szavainkat.”

„A cigányok között óriási ébredés lesz, és ez ki fog hatni Magyarországra és Európára is. Tíz éve alakult a Cigány Módszertani és Kutató Központunk, hetedik éve tartjuk meg a konferenciát, és bár tavaly a vírushelyzet miatt csak online tudtunk bejelentkezni, két évvel ezelőtt a Debreceni Nagytemplomban voltunk, ahol ezerötszáz cigány ember dicsérte az Urat ” – ezt már Durkó Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziójának vezetője emelte ki, aki szerint egymásra vagyunk utalva, hiszen különböző ajándékokkal rendelkezünk.

„Hisszük, hogy a cigányokból elsők lesznek, mert tetszik Istennek, hogy megszégyenítse a bölcseket, az okosokat. Isten a cigányokat fel fogja emelni, és rajtuk keresztül fogja bemutatni az Ő dicsőségét. Szükségünk van rá, hogy új szívünk legyen, Krisztus uralkodjék benne.”

A dicsőítés után bizonyságok sorával folytatódott a program délutáni része, Dani Eszternek, a Református Cigánymisszió lelkészének közreműködésével. Volt, aki drogkereskedésből és fogyasztásból, mások skizofréniából, vagy éppen depresszióból szabadultak meg Krisztus kegyelme által, de számtalan reménytelennek tűnő élethelyzetből hozta ki az Úr a jelenlévő bizonyságtevőket.

Útravalóként a konferencia végén mindenki szívébe zárhatta az elhangzott mondatot.

„Engedjük, hogy Isten dicsősége a gyülekezeteinken átragyogjon, ekkor fogja a világ megismerni, hogy Jézus Krisztus valóban Úr, és a szeretetnek az Istene.”

Az esemény a Református Cigánymisszió vezetőinek, Tóth Anitának és Sztojka Szabinának záró gondolataival, valamint Durkó Albert elbocsátó áldásával ért véget.

Forrás: https://remenyhir.hu/falak-nelkul-jezussal

2020