TARTSD MEG A HITET! – HAVI ÁHÍTAT

2022. december 20.

 
 

„Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek.” (1Tim 1,19)

A 2022-es évünk vezérgondolata: Válasszatok! Bizonyára Pál, mint Timóteus tanítómestere nem először hangsúlyozta „fogadott fiának” a hit fontosságát, hiszen „hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni…” (Zsid 11,6). De mit akart üzenni ezzel a felszólítással Pál apostol Timóteusnak? Azt, hogy Timóteus az Isten igéjében és a számára adatott prófétai kijelentésekben folyamatosan, kitartóan és hűségesen tudjon járni, és így a nemes harcot meg tudja harcolni. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a hétköznapok kihívásaiban, az élet nehézségei közepette, a gyülekezet vezetésében napról napra, újra és újra a hit útját válassza! Csak így lesz képes az Istentől eredő elhívásának eleget téve célba érni! Ehhez pedig arra van szüksége, hogy minden körülmények között válassza azt a hitet, amely reménykedik Isten kijelentéseiben, és azokat még akkor is valóságnak veszi, amikor nem látja azonnal kibontakozni, beteljesülni őket!
Mennyire aktuális számunkra Pál apostol buzdítása: „Tartsd meg a hitet…”? Talán éppen elbizonytalanítanak az aktuális nehézségek és frusztráltan nézünk fel Istenre és nem értjük, hogy mi miért és hogyan történik az életünkben? Vagy éppen egy bűn kelepcéjében vergődve az ősi ellenség vádlásai alá kerültünk, aki éppen azon mesterkedik, hogy Isten irántunk való megbocsátó kegyelmét, szeretetét és jóságát megkérdőjelezze a szívünkben, hogy ezáltal teljesen harcképtelenné tegyen?
Akár így van, akár nem, Pál apostol tanácsa mindenkinek és mindenkor az, hogy szegezzük a tekintetünket Jézusra a hit szerzőjére és beteljesítőjére (vö.: Zsid 12,2). Minden körülmények között egyedül csak a benne való hit által találunk békességre az Atyával, és üdvbizonyosságra a bensőnkben! Nincs más út! Ezért tartsuk meg a hitet a szívünkben, s azt pedig minden féltve őrzött kincsnél jobban őrizzük meg, mert abból indul ki az élet (vö.: Péld 4,23)!

Roóz Zoltán

2020