VÁROSI ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT KRASNYÁNSZKI LÁSZLÓNÉ

2022. augusztus 26.

 
 

Örkény Város Önkormányzata Pálóczi-Horváth István díjat adományozott Krasnyánszky Lászlóné Piroska néninek, az örkényi pünkösdi gyülekezet vezetőjének.

Az indoklás szerint Piroska néni elévülhetetlen érdemeket szerzett Örkény városban és az ország több településén karitatív tevékenységével. Több mint három évtizeden keresztül támogatta, segítette a rászorulókat, lelkileg segítséget nyújtott. Köszönetünket és elismerésünket fejezzük ki humanitárius cselekedeteiért, segítő tevékenységeiért.

Piroska néni tősgyökeres örkényinek vallja magát, hiszen már üknagymamája is Örkényben élt és itt alussza örök álmát. Ő 1937. október 26-án született, itt végezte el általános iskoláit. Később másfele szólította el az élet, de visszatért szülővárosába. Már 40 esztendeje végzi áldásos tevékenységét, segít az embereken. 30 éve a Magyar Pünkösdi Egyház Örkényi Gyülekezetének vezetője. Mindig is célja volt a szegényebb sorsú emberek megsegítése, támogatása. Szervezett adománygyűjtést, élelmiszerrel, berendezési tárgyakkal látta el a rászorulókat. Hajlott kora ellenére a mai napig aktív, nem ismeri a pihenést.”

A díj átvételekor Piroska néni a következő szavakkal mondott köszönetet: „Köszönöm, hogy most, ebben a háborús időben is megmutatta Örkény népe, hogy igen nagyon jó szíve van. Ők szeretnek, szeretik egymást, még azokat is, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. Köszönöm, hogy ez így van.”

2020