25. PÜNKÖSDI VILÁGKONFERENCIA

2019. szeptember 1.

Augusztus 27. (kedd)

Elkezdődött a 25. Pünkösdi Világkonferencia Calgary-ban, Kanadában. Egyházunkat Pataky Albert, Pintér Imre és Durkó Albert képviseli.

Augusztus 28. (szerda)

Szerda délután többek között egyházunk vezetői, Pintér Imre és Pataky Albert is a szolgálattevők között voltak. Este egy különleges úrvacsorai alkalomra is sor került. Az egység témájában lezajló estén különös módon volt jelen a Szentlélek, miközben Kanada különböző pünkösdi és karizmatikus vezetői, nők, férfiak, idősek és fiatalok, fehér és színesbőrűek ki is nyilvánították az egységüket.

Augusztus 29. (csütörtök)

Újabb ízelítő a világkonferenciáról. Bővebb beszámoló majd az Élő Vízben jelenik meg.

Csütörtök délelőtt a dicsőítésnek és az imádásnak különleges légkörében folytatódott a konferencia. A téma: Jöjj mint tűz; tisztítsd meg gyülekezetedet. Charls E. Blake püspök (USA) a halálból is életre támasztó Jézusról beszélt, aki sohasem érkezik későn. A második szónok, Faytene Grasseschi (Kanada) a Lángszemű Férfiról beszélt a Jelenések 1, 12-15 alapján. Mit jelent Krisztus megtisztító jelenlétében lenni? Mit jelent látni tekintetét? Aztán a tüzes kemencében levő Negyedik Emberről szólt a tanítás (Dániel könyve 3. rész). Mit jelent amikor a próbák, harcok és támadások tüzes kemencéjében ott van melletted Jézus?

Új vezetést választott a Pünkösdi Világszövetség (Pentecostal World Fellowship).

Dr. Prince Guneratnam három ciklusban volt vezetője a pünkösdiek nemzetközi közösségének.

A következő három évre Dr. William Wilsont, az Oral Roberts Egyetem elnökét választották elnöknek.

A vezető testületbe (Advisory Committee) újra választották egyházunk elnökét, Pataky Albertet.

A világkonferencia talán legmeghatározóbb igehirdetése Dag Heward Mills, ghánai püspök szolgálata volt. A csütörtök esti alkalmon Pál apostolnak a Korinthusi gyülekezethez írt első leveléből vett idézetből kiindulva hirdette az igét.

„Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk.” (1Kor. 2,12 )

A Szentírás alapján bemutatta, milyen az a gyülekezet és az a keresztény, amelyikben az Isten Lelke van és az vezeti, és milyen az, amelyre a világ lelke van hatással. Beszélt arról, hogy sajnos ma a kereszténység sok helyen elveszítette az erejét, mert a világ lelke hatása alá került. Az első század „szentlelkes gyülekezetét” a nyelveken való imádság, a „föld végső határáig” való tanúságtétel és a Krisztus evangéliumához való ragaszkodás jellemezte. Ma sokan szociális evangéliumot hirdetnek, vagy arról beszélnek hogyan rendezheted be az életedet sikeresen, azt mondják, amit az emberek hallani szeretnének és nem a megfeszített és feltámadt Krisztust hirdetik.

Csak a Krisztus evangéliumában van változást hozó erő! A 21. század gyülekezetének vissza kell térnie ennek a hirdetéséhez és az imádsághoz. A show műsorok a gyülekezetekben lehetnek látványosak és ideiglenesen, akár vonzóak is, de isteni erő nincs bennük. A vak, rövidlátó és terméketlen keresztények helyett (2. Pét. 1,8-9) a Szentlélek által vezetett keresztényekre van szüksége az Úrnak és a világnak.

Az igehirdetés után százak mentek előre jelezve, hogy meg akarják tagadni a világias lelkületet és a Szentlélek uralma alatt kívánják élni életüket és végezni szolgálatukat.

Augusztus 30. (péntek)

A konferencia utolsó napján nagy hangsúlyt kapott az imádság. Délelőtt a különböző kontinenseken levő gyülekezetekért és az ott élő nem hívőkért imádkoztunk. Az utolsó esti összejövetelen Danielle Strickland, a kanadai Üdvhadsereg munkatársa beszélt a bel- és külmisszióról, a generációk közötti kapcsolatokról.

A 25. Pünkösdi Világkonferenciának hetvennégy országból több mint négy ezer regisztrált részvevője volt. A pünkösdiek megbecsültségét jellemezi, hogy írásban köszöntötte a konferenciát Justin Trudeau, Kanada miniszterelnöke, Jason Kenney, Alberta miniszterelnöke. Egy őszinte testvéri hangú videó üzenetet küldött Canterbury érseke. A konferencián végig jelenlétükkel tiszteltek meg bennünket és a vezetők gála vacsoráján köszöntőt mondott Dr. Olav Tveit, az Egyházak Világtanácsának főtitkára, valamint Efraim Tendero püspök, az Evangéliumi Aliansz Világszövetségének főtitkára.

Pataky Albert,
egyházelnök

2020