5 ÉVES AZ ÖRÖMHÍR

2019. szeptember 30.

„Miért hoz valaki létre egy iskolát?”

Ennek a kérdésnek a felvetésével indította ünnepi beszédét Szeptember 28.-án az egyházunk fenntartásában működő Örömhír Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Lehotzky Józsefné, az intézmény jubileumi ünnepségén.

„Semmi esetre sem azért – mondta –, hogy legyen csak még egy iskola. Az oktatásba befektetni, áldozatokat hozni azért, hogy jobb legyen a gyerekeinknek, csak olyan pedagógusok tudnak, akik egész életükkel elkötelezettek emellett a cél mellett. 5 évvel ezelőtt, hivatástudatuk és szakmai pályafutásuk csúcsán lévő keresztény pedagógusok elhatározták, hogy egy olyan iskolát (és mellette óvodát) hoznak létre, amely nem csak szakmai szinten kiváló, hanem, ahol a gyerekeknek a tanításon felül meg tudják adni azt a többletet, amiért érdemes a pályán lenni.”

Az igazgató asszony ezek után részletezte, hogy mik azok a területek, amelyekben az Örömhír Általános Iskola gazdagítja Győr városának oktatási színvonalát. Említette a 21. századi oktatási módszereket (tapasztalati megismerések szemléltetésén – kirándulásokon és tevékenységeken keresztül), a finn oktatásból átvett elemeket, a szülőkkel való aktív együttműködést, ám főként a keresztény nevelési elveket hangsúlyozta, melyek segítségével az iskola légköre békés, biztonságos, elfogadó lett. Mindezek eredményeképp szeretnek a gyerekek az iskolába járni.

Az ünnepség alkalmat adott arra, hogy megköszönjék azt a példás összefogást, ami miatt az intézmény létrejöhetett. Tanárok, szülők, rokonok, szakemberek, szolgáltatók, magánszemélyek, vállalkozók mind közreműködtek abban, hogy Győrben ez az „oktatási gyöngyszem” elindulhatott és működhet immár 5 éve.

Reméljük, még hosszú ideig és egyre szélesebb körben ismerhetik meg a gyerekek az Örömhír Iskolán és Óvodán keresztül nem csak a tudást, hanem az egymás megbecsülését, a krisztusi szeretetet és a megszerzett tudás bölcs felhasználását is.

2020