9. NEMZETKÖZI VILÁGKONGRESSZUS MADRIDBAN (WAGC 2023)

2023. november 2.

 
 

Az Assemblies of God (AOG) nemzeti közösségeinek több ezer vezetője gyűlt össze Madridban, a 9. Világkongresszuson.

Ezeket az összejöveteleket háromévente szervezik meg, ám 2020 márciusában a pandémia miatt nem került megrendezésre az esemény, így hat év után ez volt az első megrendezett konferencia. A világ minden tájáról több mint 3500 vezető regisztrált az alkalomra.

A konferenciát szervező World Assemblies of God Fellowship (WAGF) nevű szervezet a pünkösdi egyházak, illetve több mint 144 autonóm, önálló nemzeti csoportosulásokból álló gyülekezetek szövetsége. A taggyülekezetek függetlenek és autonómok, a közös meggyőződés és történelem fűzi egybe őket. A szervezet tagsága nagyjából 69 millió főre tehető, jelenleg a negyedik legnagyobb nemzetközi hátterű keresztény csoportosulás.

A konferencia szervezői szerint a II. világháború óta a legkritikusabb időszakot éljük globálisan. Mint fogalmaztak, senki nem vonja kétségbe, hogy gazdasági szinten nagy fokú instabilitással állunk szemben. Ismeretlen mértékű veszélyek fenyegetnek, amelyek részben az ukrajnai és az izraeli háború következményei. Mindezek ellenére tudjuk, hogy a történelem legsötétebb pillanatai lehetnek azok a pillanatok, amikor az Egyház felemelkedhet, és a világosság prófétai képviselőjévé, hangjává válhat minden nemzet számára (Ézsaiás 60:1-3).

„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez.”

A konferencia mottója: „Ragyogj! Elhívva, hogy hatással legyünk másokra!” volt, ami felhívás arra, hogy felelősségteljesen cselekedjünk a jelenlegi világválságok idején is.

„A „Ragyogj!” nem választás, hanem felhívás, hogy engedelmeskedjünk Jézus parancsának, hogy „világosság” legyünk ebben a világban. Keresnünk kell a Szent Szellem útmutatását, bele kell állnunk a küldetésünkbe, egy új ébredést keresve, amely a történelem eddigi legnagyobb aratásának begyűjtésére vezet majd el bennünket” – fogalmazták meg az esemény résztvevői.

Az AOG Spanyol rendezvényszervezője és főfelügyelője Juan Carlos Escobar ezt mondta:
„Ez egy felhívás az Assemblies of God minden vezetőjének és dolgozójának, aki elkötelezett Isten hívásának meghallásában, hogy teljesítsék a küldetést. Ez az összejövetel nagy lelki hatást fog gyakorolni, amely új időszakot indít el a WAGF (World Assemblies of God Fellowship) történetében.”

Most először került összehívásra a Next Generation Kongresszus, amelynek célja, hogy egyesítse a következő generációt az evangelizáció érdekében, és foglalkozzon a globális ifjúságot érintő sürgető problémákkal.

Madridban idén megválasztották a WAGF új vezetőit is. Dominic Yeo, a szingapúri Assemblies of God vezetője lett az új elnök, Doug Clay, az amerikai Assemblies of God vezetője az alelnök, míg Juan Carlos Escobar, a spanyol Assemblies of God vezetője lett a szervezet új főtitkára.

A WAGF a következő évtizedben az MM33 programra helyezi a hangsúlyt, melyben közel 2000 ével Jézus feltámadása utánra, azaz 2033-ra egy millió új gyülekezet plántálásán fognak munkálkodni.

„A 133. zsoltár hatalmas áldást ígér, ha a hívők egységben vannak – mondta Clay. – Ez a fajta áldás tisztán látható a WAGF-ben, amikor nemzeti vezetők a világ miden tájáról összefognak, hogy megcselekedjék a Nagy Parancsolatot.”

A madridi tanácskozáson a Magyar Pünkösdi Egyház részéről Földesi Tamás elnök, Németi Zsolt alelnök és Durkó Albert vezetésével a Pünkösdi Cigánymisszió delegációja is jelen voltak.

Források:
https://shineworldcongress2023.com/9th-world-ag-congress
https://news.ag.org/en/articles/news/2023/10/newly-elected-world-ag-fellowship-leadership-spans-three-continents
https://news.ag.org/en/articles/news/2023/10/ag-leaders-gather-in-madrid-for-the-ninth-world-ag-congress
https://remenyhir.hu/hajtomotorja-lehet-a-ciganysag-az-ebredesnek

2020