AZ MPE EGYHÁZTANÁCSÁNAK 2021. ÁPRILIS 15-I HATÁROZATA

2021. április 15.

 
 

Az Egyháztanács a testvéregyházakkal történt konzultáció után, a Kormány intézkedéseit és az Egyház legszélesebb körben értelmezett érdekeit figyelembe véve a járványhelyzet kapcsán az istentiszteletekre vonatkozóan az alábbi határozatot hozta:

Május 2-tól az istentiszteletek az alábbi járványügyi korlátozások betartásával megtarthatók:

– az istentiszteleten úgy kell kijelölni az ülésrendet, hogy minden irányból 1,5 méter távolságot be tudják tartani a résztvevők, ez alól kivétel az egy háztartásban élők;

– minden résztvevő viseljen az orrot és szájat takaró, archoz simuló maszkot (a maszkot a szolgálattevők csak a szolgálatuk ideje alatt vegyék le);

– a szolgálattevők a gyülekezettől legalább 3 m távolságot tartsanak;

– a megjelentek az érkezéstől távozásig zárt térben, illetve az imaház közvetlen közelében minimum 1,5 m távolságot tartsanak egymástól (ez alól csak az egy háztartásban élők kivételek);

– az alkalomra érkezők és arról távozók használják a kézfertőtlenítőt;

– a közvetlen érintkezést az üdvözléskor és az istentisztelet alatt továbbra is mellőzzék;

– az istentisztelet időtartalma, ha lehetséges ne haladja meg az egy órát és azon maximum három ének legyen;

– a vezetőség gondoskodjon a megfelelő légállapotok fenntartásáról, a fertőtlenítő szerek, illetve adagolók bejáratnál történő elhelyezéséről, valamint a kilincsek alkalom alatti gyakori és rendszeres fertőtlenítéséről.

Kérjük azokat a gyülekezeteket, ahol a megfelelő technikai feltételek biztosítottak a dicsőítés, az igehirdetés, és más szolgálatok rögzítésére, illetve a világhálón történő közvetítésére, továbbra is használják ezeket az eszközeiket az istentiszteleten részt venni nem tudó, vagy más okból hátrányos helyzetben levő testvéreink támogatására és az evangélium széles nyilvánosság előtti megosztására.

Kérjük testvéreinket, hogy a Kormány által hozott járványügyi rendelkezéseket példamutatóan tartsák be.

Továbbra is kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott, hiteles információkat osszanak meg egymással, tartózkodjanak az ellenőrizetlen hírek megosztásától, a félelemkeltéstől és a járvány terjedését akár csak közvetetten is segítő felelőtlen megnyilatkozásoktól.

Nyomatékosan kérjük testvéreinket, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért és családjaikért, a súlyos teher alatt dolgozó egészségügyi dolgozókért, és a felelős döntéshozókért.

Az Egyháztanács az általános rendelkezések betartásán és betartatásán túl a gyülekezetek vezetőségének döntési jog- és felelősségi körébe tartozó kérdésnek tekinti a helyi körülmények figyelembevételével a fentieknél szigorúbb rendelkezések alkalmazását.

MPE Egyháztanácsa
Budapest, 2021. április 15.

2020