BEFEJEZŐDÖTT AZ MPE ÁSZ ELLENŐRZÉSE

2019. július 6.

Összefoglaló a sajtó számára a humánszolgáltatást nyújtó államháztartáson kívüli köznevelési és szociális intézmények, szolgáltatók fenntartói központi költségvetésből kapott támogatásai felhasználásának ellenőrzéséről – Magyar Pünkösdi Egyház (19099) Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Pünkösdi Egyház 2014-2017 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését.

Az ÁSZ megállapította, hogy a Magyar Pünkösdi Egyház a köznevelési és a szociális humánszolgáltatási közfeladat ellátásához kialakította a központi költségvetési támogatások átlátható és elszámoltatható szabályozásának feltételeit. A központi költségvetési támogatásokat a jogszabályi előírásokat betartva, szabályszerűen továbbadta intézményei részére. Humánszolgáltatást nyújtó, államháztartáson kívüli szervezeteknél végez ellenőrzéseket az ÁSZ. A köznevelési és szociális feladatokat ellátó nem állami intézményfenntartók részére közfeladataik ellátására évente jelentős összegű pénzügyi támogatást biztosítottak a mindenkori költségvetési törvények. 

Az ÁSZ ellenőrzéseivel hozzájárul ahhoz, hogy a közfeladatok ellátásáért kapott közpénzeket az államháztartáson kívüli szervezetek is átlátható módon használják fel. A világméretekben ma már több mint 600 millió tagot számláló pünkösdi mozgalomhoz tartozó egyház -a század elején hazánkban létrejött pünkösdi gyülekezetek összefogásával- 1928-ban alakult felekezetté. Az Evangéliumi Pünkösdi Egyház és az Evangéliumi Keresztények nevű pünkösdi felekezetek egyesüléséből 1962- ben jött létre az Evangéliumi Pünkösdi Közösség. A legfőbb döntéshozó szerveként funkcionáló Közgyűlés a felekezet nevét 2011-ben Magyar Pünkösdi Egyházra módosította. A fenntartó az Országgyűlés által elismert, bevett egyház, amely szerepel az egyházi jogi személyek nyilvántartásában. Az egyház hat köznevelési intézmény és négy szociális humánszolgáltató intézmény fenntartásával és működtetésével vett részt az önkormányzati és állami közfeladat-ellátásban. Az egyház által a köznevelési feladatokhoz igényelt és elszámolt költségvetési támogatás összege 2014-ben 632,8 millió forint, 2015-ben 1.126,2 millió forint, 2016-ban 1.621,4 millió forint, valamint 2017-ben 1.135,2 millió forint volt. A szociális humánszolgáltatási feladatok ellátásához 2014-ben 105,5 millió forint, 2015-ben 104,6 millió forint, 2016-ban 129,4 millió forint, míg 2017-ben 322,9 millió forint költségvetési támogatást folyósított a Kincstár a fenntartó részére. Az ellenőrzés megállapította, hogy a Magyar Pünkösdi Egyház megteremtette a köznevelési és a szociális humánszolgáltatási közfeladat-ellátás szervezeti feltételeit, a szakmai feladatellátás és a gazdálkodási kereteit kialakította. A köznevelési és szociális humánszolgáltató intézményei működési feltételeit biztosította. A fenntartó a költségvetési támogatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően használta fel, és az intézményei működtetésére fordította. Az egyház az ellenőrzési, értékelési és a külső ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési kötelezettségeinek szabályszerűen eleget tett. A megállapítások alapján az Állami Számvevőszék a Magyar Pünkösdi Egyház elnökének három javaslatot fogalmazott meg, melyekre az érintettnek 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.
(asz.hu)

2020