Dicsőítés, közös ima, üzenetek és emlékezés az alapítókra az Országos Pünkösdi Konferencián

2024. május 28.

 
 

Közel ezren vettek részt az idei Országos Pünkösdi Konferencián, pünkösdhétfőn, a budapesti Lurdy Házban. Az alkalmon Jézus a(z) (egy)házban témában adott át üzeneteket Földesi Tamás elnök és Németi Zsolt alelnök.

A konferencia délelőttjén a Pünkösdi100 ünnepségsorozatba illeszkedően közösen tekintettünk vissza a múltra az Assemblies of God (AoG) képviselőivel. Pataky Albert egyháztörténeti főmunkatárs arról beszélt, hogy az AoG megalapítása az 1900-as évek elején, alapelvei, illetve a kansasi és Los Angeles-i ébredéseket átélő, és onnan hazatérő magyarok, közülük elsőként a Szalai házaspár, nagyon nagy hatással voltak a magyarországi pünkösdi mozgalomra.

Az első AoG misszionáriusok, Paul és Jocelyn Gracza, a rendszerváltáskor, 34 évvel ezelőtt érkeztek Magyarországra. Paul elmondta, hogy azóta sok területen szolgáltak, de ezek közül is kiemelkedik a Pünkösdi Teológiai Főiskolán végzett munka. Az első képzés 15 hallgatóval indult, ma már több mint háromszázan járnak oda, és hamarosan átadják az ezredik diplomát.

Földesi Tamás elnök oklevelet adott át a misszionáriusoknak, amelyben megköszönte az AoG elmúlt százéves munkáját, és megkérte Paul Graczát, hogy juttassa azt el Spriengfield-be, az AoG amerikai vezetésének.

Az alkalom dicsőítéssel folytatódott a Pünkösdi Zenei Misszió vezetésével, majd Földesi Tamás szolgált az igéből a Márk 1,33 alapján: „az egész város összegyűlt az ajtó előtt.”

Azért gyűltek az ajtó elé az emberek, mert Jézus volt az ajtó mögött. Jézus ma is vonzó – hangsúlyozta. Elmondta, hogy volt egy látása év elején, amikor különböző imaházak bejáratai jelentek meg a szemei előtt, és azt a gondolatot kapta a Szentlélektől, hogy emberek fognak jönni a gyülekezeteinkbe, ha Jézus ott lesz az ajtón belül a maga hatalmával, szeretetével. Ha Jézus a maga valóságában meg tud jelenni, akkor az emberek oda fognak menni. Hogyan tud ez megtörténni?

1. Jézus a családban

A 2Kir 5,1-3 igeversek egy kislányról szólnak. Ha az eredeti szöveg szóhasználatát nézzük, akkor tudni lehet, hogy itt egy maximum 13 éves gyermekről van szó. A zsidó kultúrában 13 éves kor alatt nem lehetett komolyabban bekapcsolódni a közösségi istentiszteletekbe, vagyis amit ez a kislány Istenről tudhatott, azt a családban, a szüleitől tanulhatta meg. Mély hit alakult ki benne, és képessé vált arra, hogy szeresse a fogvatartóját annyira, hogy a romlása helyett a gyógyulását kívánja. Meg akarta menteni azt is, aki bántotta – ez hatalmas csoda. Ez az a megmentő szeretet, amivel Jézus is szeret, például amikor a kereszten azt mondja: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk 23,34)

A családok a gyülekezetek építőkövei. Oda kell figyelni arra, hogy a prédikált ige eljusson minden családtaghoz, a gyermekekhez is.

2. Jézus a helyi gyülekezetben

A hit, a Szentlélek és az Ige szervezi ezeket a közösségeket. Egy gyülekezet sok emberből áll, de egy szív dobog bennük. A gyülekezet soha nem az épületet jelenti, hanem az embereket. Egy fő alá gyűlünk össze, aki Jézus Krisztus. Azt kívánta, váljanak olyanná a gyülekezeteink, hogy Jézus otthon legyen bennük, ekkor fognak odagyűlni a szomjazók, a vágyakozók. „Becsüljük meg az Úr testét azzal, hogy megbecsüljük egymást a gyülekezetben.”

3. Jézus az egyházban

Ha a család és a helyi gyülekezet rendben van, az automatikusan magával hozza az egyház egészségét. Az egyházban összeadódnak a talentumok, ajándékok és az emberek a missziós célokra, a régiós összefogásokra és az intézmények működtetésére. Amikor összeadjuk az értékeinket olyan célokra, amelyekre Jézus inspirál minket, akkor egymást kiegészítve többre leszünk képesek, és egység épül közöttünk.

Bátorította a jelenlévőket, hogy ha bármiben segítségre van szükségük, akkor keressenek meg más gyülekezeteket, ahol adott az az ajándék, amire szükségük van.

A délutáni alkalmon Németi Zsolt hirdette Isten igéjét a Róma 1,14-17 igeversek alapján: „Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségre, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg van írva: »Az igaz ember pedig hitből fog élni.«”

Mi jut eszedbe a Pünkösdről? – tette fel a kérdést. Az elhangzott válaszok után elmondta, hogy annak ellenére, hogy a legtöbben a nyelveken szólást kapcsoljuk össze az ünneppel, valójában ennél sokkal többről van szó. Az események nem állnak meg a nyelveken szólásnál, hiszen az evangélium mindent megváltoztat és adóssá tesz minket.

Az „adósa vagyok” kifejezés a görögben azt jelenti: adósságban vagyok, tartozom valamivel. Mikor éreztük utoljára, hogy tartozunk Istennek és az embereknek azzal, hogy hirdessük az evangéliumot? Mikor mentünk utoljára Isten elé azzal, hogy „Istenem, annyi jót tettél velem, annyi mindennel tartozom neked. Tartozom azzal, hogy másoknak is elmondjam az örömhírt.”

Isten megbízta Pált azzal, hogy hirdesse az evangéliumot. Pál azt írja, hogy „adósa vagyok”, „kész vagyok” és „nem szégyellem az evangéliumot”. Mi is el tudjuk ezeket mondani?

Az evangélium működik és Jézus ma is erős. Engedjük, hogy a Szent Szellem kitöltetése belemerítsen minket abba, hogy azt az evangéliumot, amit Isten ránk bízott elvigyük az emberekhez.

A konferencia üzenetei visszahallgathatóak a következő linkeken:

Délelőtti alkalom:
https://www.facebook.com/magyarpunkosdi/videos/1535866350294928

Délutáni alkalom:
https://www.facebook.com/magyarpunkosdi/videos/357091350722704

2020