ERŐSÖDJ MEG A PÜNKÖSDI IDENTITÁSBAN

2023. június 13.

 
 

Az Országos Pünkösdi Konferencia délutánján Németi Zsolt alelnök testvér az Apostolok Cselekedetei 4,29-31 verseket olvasta fel.

„Miért fontos nekünk ez a nap? Miért fontos Isten Szent Szelleme? Isten Szent Szelleme segít bennünket abban, hogy a testi és a szellemi dolgok harcában le tudjuk győzni a testet. Kialakítja a Krisztusi természetet bennünk, még akkor is, amikor elakadunk. Folytatja a munkát, hogy kirajzolódjon bennünk Krisztus. Megújítja az identitásunkat.

Ha a pünkösdi eseményekre nézek, Isten nem csak hogy tüzet és sebesen zúgó szelet adott, hanem a tanítványok szívében végzett munkát. Isten ugyanis érdekelt abban, hogy a tanítványok helyes identitással menjenek ki a világba.

Ha beletekintünk a pünkösd utáni eseményekbe az Apostolok Cselekedeteiben, akkor látjuk a Szent Szellem keresztség következményeit. Isten meg akar minket erősíteni abban az identitásban, amit a pünkösdi események után ismerünk fel. Ez a gyülekezet például nem mondott le arról, hogy Jézus Krisztus legyen a középpontja a munkájuknak. Nem hiszek olyan kereszténységben, ahol nem Jézus Krisztus van a középpontban.

A másik, amiben a jeruzsálemi gyülekezet hordozott egy pünkösdi identitást, az imádkozás volt. Az Apostolok Cselekedeteiben az imádkozásnak mindig alkalmas ideje van. Börtönbe vetették őket – imádkoztak, megfenyegették őket – imádkoztak. És miközben imádkoztak, megrendült a hely, és azt látták, hogy Isten újra betöltötte őket Szent Szellemmel. Hangsúlyos szerepe van az imádkozásnak a saját életünkben is. Sokat mondó Fábián József testvér mondata: „A pünkösdi mozgalom imádságban született és imádság tartja össze. Ha megszűnik az imádság, nincs jövője.”

Erőteljesen jelen van a pünkösdi eseményeknél a megtapasztalás. A gyülekezet valóságosan megtapasztalta, hogy Isten szelleme betölti őket. Nem emlékeikből idézték, hanem friss élmény volt. Más lesz az istentiszteleti alkalom a pünkösdi egyházban, amikor az igehirdetők, és az ige hallgatói számára is fontos tényezővé válik, hogy töltekezzenek be Szent Szellemmel.

Jelen van még a bátorság. Egy olyan időszakba lépünk bele a világ viszonylatában, amikor szükség lesz bátor igehirdetőkre. Adjon Isten bátorságot ebben az időben, az Isten beszédének hirdetéséhez, az Isten beszéde általi értékek mellett való kiálláshoz!

Istennek igéje egy egészséges, biblikus identitást ad, amire ebben az időszakban a pünkösdi népnek is szüksége van. Isten beszéde tud információt adni, de tud reformációt is hozni. Nekünk 2023-ban szükségünk van a megújulásra!

Az első gyülekezet életéből az evangélizálást emelném még ki. Isten ki akarja vinni az Ő munkáját az emberek közé. Legyünk készek kilépni a falakon kívülre!

Azért imádkozom, hogy ezzel az identitással tudjunk élni ezekben az időkben! Hiszek abban, hogy ma is átélhető ez a pünkösd, amire szükségünk is van! Szükségünk van rá, hogy Isten újból meglátogasson minket, hogy megmondja kik is vagyunk igazából, és mire is hívott el minket.”

A teljes igehirdetés itt hallgatható meg:

2020