RÉGI KUTAK, ÚJ KUTAK – ÚJ MANDÁTUM

2023. június 12.

 
 

Az Országos Pünkösdi Konferencia délelőttjén Földesi Tamás elnök testvér az 1Mózes 26,12-25 verseit olvasta fel, mellyel kapcsolatosan három dologról beszélt:

„Ahogy Ábrahám megérkezett Kánaán földjére, nomád életmódot folytatott. Fia, Izsák már elkezdett vetni is a földön. Azon az éghajlaton különösen szükség volt a vízre, hogy a nyájak inni tudjanak, hogy a vetések beérjenek, hogy egy család tudjon gyarapodni. A kutak tehát nagyon értékesek voltak, harc dúlt értük. Ábrahám – a hit atyja – talált kutakat, saját maga is ásott kutakat, de ezek a kutak időnként eltömődtek. Izsák sok mindent örökölt és már „készen kapott”. Ő nem egy kezdő ember volt, hanem egy „folytató ember”. Mi is „folytató emberek” vagyunk. 100 éve létezik a pünkösdi mozgalom Magyarországon. Darányban volt az első gyülekezetünk, ott ásták az első „kutat” az elődeink, ott fakadt fel először az „evangélium vize”. Vannak kutjaink, amiket a százéves múltunk miatt átvettünk, de az is fontos, hogy új kutakat ássunk.

Azt olvassuk Izsákról, hogy vetett azon a földön, és lett neki abban az esztendőben százannyija. A 2023-as évben mögöttünk is sok nehézség van már. Izsáknak megfordult a fejében, hogy lemegy Egyiptomba, mert nem látott esélyt azon a földön életben maradni. De az Úr szólt neki, hogy ne menjen le Egyiptomba, mert azon a földön – Kánaán földjén – akarja megáldani. A szárazságban, Istennek való engedelmességként, a hit cselekedeteként, elvetette a gabonáját a poros, száraz földbe, és Isten megáldotta. Én ettől a 2023-as évtől hasonlóan sokat várok, mert Isten meg tudja áldani a vetéseinket, ha hitből tesszük, és Rá nézve cselekszünk!

Izsák harcolt, hogy újra élő vizekre találjon. Első lépésként megkereste azokat a kutakat, ahol Ábrahám már talált vizeket, és kiásta azokat. Ezeket ugyanazokkal a nevekkel illette, mint az atyja, kifejezve az összetartozást. Testvérek, ha eltömődött egy kút, akkor ki kell ásni! Egy kútnak a hasznát nem az dönti el, hogy mennyi idős, hanem hogy van-e benne víz. Ne csináljunk úgy, mintha lenne benne, ha nincs! Ássuk ki újra! Talán vannak olyan misszióink, gyülekezeteink, ahol szükség van a kutak mélyítésére.

De Izsák nem csak a régi kutakat ásta ki, hanem új területekre is ment, és új kutakat ásott. 100 éve itt vagyunk ebben az országban, hálásak vagyunk azért, amit Isten cselekedett a szolgálattevőinken és a gyülekezeteinken keresztül, de Isten új területekre is akar minket vinni! Új falvakba, új városokba, ahol még nem próbálkoztunk gyülekezetplántálással. Lesznek emberek, akik bátrak és vállalják a kihívást, hogy egy új helyen ássanak új víz után kutatva. Izsák is talált új területeket! Mindig van új lehetőség, új terep, új irány, amit az Úr akar nyitni előttünk. Kezdjünk neki!

Szükségünk van ezen túl egy új felhatalmazásra is a mennyből. Mi lenne, ha most, ezekben az években, odaállnánk Jézus – az Egyház Ura és Feje – elé, és azt mondanánk neki: Kend fel újra a te pünkösdi népedet, hogy kapjon egy új mandátumot Magyarország társadalmának elérésére és megérintésére! Álljunk oda elé, és kérjük, hogy adjon egy új felhatalmazást, hogy megéledjenek a gyülekezeteink, a jelenlegi szolgálóink és újak jöjjenek elő, és hogy olyan embereket tudjunk megszólítani, akiket eddig nem sikerült. Hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy nem csak hagyományápolók legyünk, hanem hogy továbbmenve a Szentlélekből kapjunk egy új porciót. Hiszem, hogy Isten akarja ezt adni! Akar újabb és újabb adagot adni a Szent Szellemből! Akarja, hogy áradjon a Krisztusközpontú ige a szószékekről! Bárcsak adná az Úr, hogy új források fakadjanak fel.”

A teljes igehirdetés itt hallgatható meg:

2020