Hitoktatói találkozó Budapesten

2024. június 27.

 
 

Közel 30 hitoktató vett részt a Magyar Pünkösdi Egyház hitoktatói számára szervezett találkozón június 15-én, Budapesten.

Kiváltság és kegyelem, hogy napjaink zűrzavaros történelmi meghatározottságai közepette Magyarország iskolai intézményeiben és óvodáiban képviselhető és közvetíthető a keresztény hit és világnézet, és most még adott a lehetőség, hogy ilyen keretek között a felnövekő új generáció halljon Istenről, és az evangéliumról. Kiemelt figyelemmel fordulva e küldetést végző szolgálói közösség felé, a Magyar Pünkösdi Egyház hitoktatói számára egy találkozó megszervezésére került sor június 15-én, Budapesten.

Az alkalmat Szentesi Zoltán intézménylelkészi koordinátor bátorító igei gondolatai nyitották meg a Róma 15,14-16-ban olvasható alapigék mentén. Zoltán többek között arra hívta fel a találkozón résztvevők figyelmét, hogy ennek a munkának egyik lényegi vonása az emlékeztetés szolgálata, vagyis folyamatosan a diákok előtt tartani Isten igazságát, az igét. A Szent Szellemtől ihletett ige pedig megtisztítja és megszenteli a hallgatóját, mely gyümölcs emberi befolyással, uralkodással nem érhető el.

A találkozón Óvári Róbert, közösségünk intézményi hitéletért felelős alelnöke megköszönte Várhegyiné Kutasi Rózsának a hittanoktatás terén végzett több mint egy évtizedes szolgálatát, és köszöntötte Csóka Mónikát, májusban kinevezett hitoktatói referenst.

Továbbá sor került a nemzeti köznevelés működését szabályozó, és a hittanoktatással kapcsolatos legfontosabb törvényi rendeletek ismertetésére. Egyházunk vezetőségének alapvető törekvése ugyanis, hogy a megfelelő alapokon állva, a jogszabályokban rögzített törvényi normáknak megfelelve végezzék azt a kiváltságos munkát, amit Isten rájuk bízott ezen az igen fontos területen. Ezt követően pedig a hatékony és gördülékeny oktatói munkát segítő adminisztratív jellegű, tisztázandó kérdések és ügyek átbeszélése következett.

A szívünkhöz szóló szavak megerősítettek bennünket a tanév során átélt alaptapasztalatunkban, hogy a gyerekek és fiatalok között végzett tanítói szolgálat esszenciája Isten feltétel nélküli, elfogadó szeretetét bemutatni és megtapasztalható, valóságosan átélhető közelségbe hozni számukra.

Megelevenítő élmény volt a tanév során átélt áldások és örömök, illetve nehézségek, és kihívások személyes megosztása, melyre minden jelenlévő hittanoktatónak lehetősége nyílt. A vidám hangulatú beszélgetés során hasznos, hiánypótló felvetések, ötletek, összetartozást, és közösséget kovácsoló javaslatok is megfogalmazódtak. Rácsodálkozással hallgattuk egymás bátorító, ugyanakkor mélyen elgondolkodtató történeteit, hasonló átéléseit, mindazt, amit Isten végez a gyerekek szívében, ahogyan megmutatkozik az élettörténetükben, megélt kríziseik közepette egy-egy tanév forgatagában. A találkozó közvetlen, őszinte, Isten jelenlétével átitatott bizalmi légköre erőforrást jelentett mindannyiunk számára.

Hitünk és reményünk, hogy ez az együttlét egy új indulás első lépése volt, mely szeptember 7-én folytatódik az új tanévet megalapozó és előkészítő szakmai és lelki nappal. Célunk ugyanis egy olyan szellemi, lelki, és szakmai támogató háttér létrehozása közösségünk hittanoktatói számára, mely elősegíti lelki egészségük megőrzését, fejlődését, ugyanakkor nélkülözhetetlen a hatékony és eredményes oktatói tevékenység végzéséhez.

Az összeállítást Csóka Mónika hitoktatói referens készítette.

2020