I. KÁRPÁT-MEDENCEI CIGÁNYMISSZIÓS KONFERENCIA

2023. május 17.

 
 

Fenti címmel rendez konferenciát a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója 2023. május 27-én.

A rendezvény egy új kezdeményezés, melynek kialakulásáról, céljairól a misszió a következőképpen fogalmaz: „A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió (továbbiakban: MPE OCM) alapjainak letéteményezése, egészen 1959-ig vezethető vissza, amikor is egy roma édesanya megtért, majd 1961-ben csatlakozott az 1929-ben alapított Békési Pünkösdi Gyülekezethez. Ezt követően a békési gyülekezeti közösség életének részévé vált a romák felé való szolgálat. A roma közösségek nyitottsága, hitéleti szüksége és a feléjük való pünkösdiek szolgálata eredményeképpen 1996-ban hivatalosan is megalakult a pünkösdiek cigánymissziója, amelynek vezetőjévé Durkó Albertet kérte fel az egyházi közösség.

A misszióvezető, már a megalakulást követő esztendőben megszervezte a Cigány Keresztény Népfőiskolát, amelynek céljául tűzte ki a roma gyülekezeti vezetők képzését a Kárpát-medencében. Ebben a formában, már 1997-ben Magyarország határát átlépve, Újvidéken, több helyszínen is megszervezte a roma vezetők képzését. A Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió megalapításától prioritásként kezeli a Kárpát-medencében élő magyarság és magyar ajkú roma közösségek megsegítését, támogatását, így önálló gyülekezetplántálási szolgálatot is végez Újvidéken, Erdélyben, valamint támogató partnerként segíti a Felvidéken és Kárpátalján működő gyülekezeti közösségeket.

A folyamatos nemzetközi együttműködéseknek köszönhetően az MPE OCM aktív részvételével 2014-ben, Budapesten megrendezésre került az első Európai Cigánymissziós Konferencia, majd ezt követően, még ebben az esztendőben hat ország összefogásával létrejött az Európai Cigánymissziós Hálózat, amelynek tagja Bulgária, Finnország, Horvátország, Magyarország, Románia és Szerbia. A Második Európai Cigánymissziós Konferenciát már az MPE OCM szervezte, 27 ország és 210 fő cigánymissziós szakember közreműködésével.

Meggyőződésünk, hogy az evangélium hirdetésében nincsenek és nem is lehetnek határok, látjuk, ahogy az evangélium ereje átformálja az egyének és közösségek életét, alakítja a gondolkodásukat, fejleszti a személyiségüket, sőt szociális helyzetüket, értjük azt is, hogy a Kárpát-medencében élő, főleg magyar ajkú roma közösségek összefogása, nemzetösszetartó erő. Látjuk azt is, hogy számos esetben a határon túli magyar ajkú cigányközösségek, gyülekezetek nem kapnak kellő figyelmet, törődést, gondozást, amelyen a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió eltökélten változtatni szeretne.

Szándékunkat megerősíti az a nemzetstratégiai elköteleződés is, amelyet Magyarország Kormánya képvisel a Kárpát-medencében élő magyarság, köztük a magyar ajkú cigányság felé.

Célunk tehát a Kárpát-medencében élő, elsősorban magyar ajkú roma közösségek, gyülekezetek megszólítása, nemzeti és szakmai együttműködések generálása, keresztény értékeken alapuló összefogás felépítése. Célunk, hogy a magyar cigány közösségek lelki életét az anyaország iránt való kötődését, valamint identitását tovább erősítsük.

A konferencia résztvevőinek köre ezen szempontok alapján, elsősorban azoknak a gyülekezeti közösségeknek a tagjai, amelyek a Kárpát-medencében helyezkednek el.

A résztvevő országok: Magyarország, Románia, Ukrajna, Horvátország, Szerbia, Szlovákia.

Az I. Kárpát-medencei Cigánymissziós Konferencia várható eredményeként szeretnénk realizálni, hogy a kezdeményezés hagyományteremtő jelleget ölt, vagyis minden évben megrendezésre kerül majd. Szeretnénk látni, hogy olyan összefogás épül fel, amelynek kapcsán hatással lehetünk az adott országokban élő közösségek felzárkózására az oktatás, egészséges életmód, kapcsolati háló fejlesztése és működtetése, valamint további közös vallási és kulturális rendezvények szervezésére. Elengedhetetlen eleme a közös együtt gondolkodásunknak, hogy olyan jó gyakorlatokat mutassunk be, amelyek adaptálhatóak, ezzel is segítve, támogatva a közösségeket.”

További információk: https://remenyhir.hu/

Forrás: MPE Országos Cigánymisszió

I kárpát medencei cigánymissziós konferencia
2020