IMAFELHÍVÁS

2020. október 16.

 
 

Kedves pásztorok, gyülekezetvezetők, imacsoport vezetők és minden imádkozó!

Köszöntünk Benneteket az Úr Jézus nevében. Szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani egy Igét: „Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat! És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.” (Zsoltárok 50, 14-15)

Normál esetben ilyenkor a hálaadó istentiszteleteinket szoktuk megtartani országszerte. Most erre a vírus miatt nincs lehetőségünk, viszont a hálaadásra mindig, minden körülményben van okunk. Adjunk hálát az Úrnak, hogy nem hagy magunkra. Köszönjük meg, hogy az Ő gyermekei lehetünk. Ragaszkodjunk Őhozzá, imádjuk Őt és munkálkodjunk a nékünk adatott kegyelem szerint. Ez az Ige egyben bátorítás is a számunkra, hogy hívjuk segítségül a mi Urunk nevét. Egy drága ígéretet kapunk ebben az Igében, mégpedig azt, hogy Ő megszabadít, kiszabadít a nyomorúságból, melynek nyomán mi betelünk örömmel és dicsérettel. Úgy legyen!

A fenti gondolatok jegyében imára hívunk minden gyülekezetet és minden imádkozót. Visszajelzésekből tudjuk, hogy gyülekezeteink tagjai közül sokan elkapták a vírust. Néhányan kevés tünettel át is mentek rajta, mások kórházi kezelés alatt állnak (többen súlyos állapotban), és vannak, akiknek csak a karantént kell elszenvedniük. Imádkozzunk testvéreinkért! Kérjünk védelmet rájuk és Urunk szabadítását. Valljuk meg, hogy az Úr a mi gyógyítónk! Benne bízunk, Hozzá folyamodunk.

Személyes visszajelzések alapján, kicsit árnyaltabb képet kaptunk az egészségügy helyzetéről, mint ami általánosan ismerhető. Több hívő testvérünk is az egészségügyi rendszerben dolgozik. A személyzet nagyon-nagyon leterhelt, emberfeletti munkát végeznek. Szükséges őket imában hordozni, hogy adjon nekik az Úr erőt és kitartást. Legyenek az Úr védelme alatt, miközben súlyos és halálos betegeket ápolnak, gondoznak. Imádkozzunk a döntéshozókért is, hogy bölcs és hatékony intézkedésekkel tudják szervezni a gyógyítást, és a védekezést!

Arra kérünk Benneteket, hogy legyen most ez az imatéma kiemelt fontosságú! Vigyük az Úr elé testvéreinket, embertársainkat! Köszönjük, hogy beálltok ebbe az imába most, és együtt „zörgetünk” az Úrnál, hogy nyissa meg a szabadulás ajtaját!

Nyeste Ferenc – OIH vezető
Pintér Imre – MPE alelnök

Budapest, 2020. október 16.

2020