ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET ZÁRTA A MEÖT KECSKEMÉTI MISSZIÓ NAPJÁT

2020. október 16.

 
 

Missziói napot tartott vasárnap Kecskeméten a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Az alkalom az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozat keretében valósult meg.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) évről évre megrendezi az Október a reformáció hónapja elnevezésű programsorozatot. A központi rendezvények sorában mindig helyet kap egy missziói nap is, ennek helyszíne volt vasárnap Kecskemét. A helyszín kiválasztásában szerepet játszott, hogy városunkban sok felekezet van jelen.

– Azért is választottuk Kecskemétet, mert itt a legszélesebb körben megtalálhatók a tagegyházaink gyülekezetei, így ilyen szempontból Kecskemét egy fontos stratégiai partnere, mondhatjuk így, az ökumenikus tanácsnak – fogalmazott a KTV kérdésére dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT főtitkára.

Délelőtt a tanács missziói és evangelizációs bizottságának tagjai szolgáltak igehirdetésekkel, mégpedig nem a saját felekezetük templomában, hanem más gyülekezetekben. Így például egy ortodox pap a pünkösdi gyülekezetben, egy evangélikus lelkész pedig a görögkeleti templomban prédikált, sőt a Főplébánia egyik szentmiséjén is református lelkipásztor hirdette Isten igéjét.

Délután egy közös ökumenikus istentiszteletet tartottak a református templomban, melyen a helyi protestáns és ortodox közösségek képviselői is részt vettek. A liturgiában a MEÖT missziói bizottságának tagjai működtek közre, az igehirdető pedig Pataky Albert pünkösdi egyházelnök, a MEÖT alelnöke volt. A házát kősziklára építő ember példázatából (Lk 6,47–49) kiindulva arról szólt, hogy nem alapozhatjuk az életünket az egészségünkre, a pozíciónkra, a hatalmunkra vagy a vagyonunkra, mert ezeket egyik percről a másikra elveszíthetjük. „Megtartani az tud bennünket, ha Jézushoz kapcsolódunk, az ő üzenetét hallgatjuk és azok szerint cselekszünk. A szeretet, az irgalom, a megbocsátás és a pártfogás gyakorlására pedig a Szentlélek tesz alkalmassá bennünket” – fogalmazott prédikációjában Pataky Albert.

Az alkalom végén dr. Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára tartott rövid előadást az ökumené magyarországi helyzetéről, a pandémia miatt azonban a kötetlen beszélgetésekre lehetőséget adó szeretetvendégséget ezúttal nem tudták megtartani.

Forrás: https://hiros.hu/kultura/hitelet/okumenikus-istentisztelet-zarta-a-meot-kecskemeti-misszio-napjat

2020