IN MEMORIAM SZABÓ VIKTOR / SZABADKA

2020. június 24.

 
 

Forrás: Magyar Baptisták Fóruma Facebook oldal

Szabó Viktor (1953-2020) szabadkai pünkösdi gyülekezet lelkipásztora volt, de nyitott evangéliumi gondolkodású ember lévén jó kapcsolatokat ápolt úgy a baptistákkal, mint más bibliahű evangéliumi közösségekkel.

“Művelt, jól képzett és vendégszerető ember volt, otthonában kiváló könyvek sorakoztak, szívesen beszélt az ottani magyarok helyzetéről, és szívében ott lobogott Krisztus szeretete. Nagy hatása volt nemcsak egész Szerbiára (minden nemzetiség szerette és tisztelte őt), hanem Szerbia határain túlra is.

Nemcsak a gyülekezet vesztette el pásztorát, de a délvidéki magyarság is egy meghatározó, szeretetben építkező bástyáját. Mindez azonban ideiglenes: találkozunk majd, hisz Jézus megígérte: helyet készít odafenn mindazoknak, akik Őbenne hisznek. Adjon az Úr hasonló utód(ok)at Szabadkán és Délvidéken! Ott vagyunk imában mellettük!” (Dániel Kriszt)

“Megtérésem óta ismertem őt. Szelídsége, barátsága megnyerő volt, hite erős maradt, még az őt érő bántások idején is. Távozása mélyen érint, de egy régi mondás szerint mindig annak a könnyebb, aki elutazik. Az Úr magához hívta őt és csak abban reménykedem, hogy hamarosan viszontlátjuk egymást. Békében élt és a dicsőségben tovább él Jézus ölén. Csak a teste marad itt.” (Rudolf Sedlar)

“Isten veled drága testvérem, jó harcot vívtál, befejezted a versenyt, megtartottad a hitet. Most egy igazság koronája vár rád. Életemben nem találkoztam hozzád hasonló emberrel, és mindig a szívemben és emlékezetemben leszel.” (Denis Salijevic)

2020