KONFERENCIA DETROITBAN

2019. szeptember 30.

A Teljes Evangéliumi Magyar Gyülekezetek Nemzetközi Szövetsége augusztus 16. és 18. között tartotta legutóbbi konferenciáját, melynek az Egyesült Államok egyik ismert autógyártó bölcsője, Detroit városa adott otthont.

A rendező helyi magyar pünkösdi gyülekezet – Kerekes Tibor lelkipásztor és Juhász Sándor vezetésével – oroszlánrészt vállalt e találkozó megszervezésében. Az összejöveteleknek a detroiti magyar baptista gyülekezet impozáns épülete adott otthont. Felemelő volt látni a helyi pünkösdi és baptista gyülekezet egységét a vendégek elszállásolásában, a finom ételek elkészítésében, felszolgálásában, de minden másban is. Egy közös kórus is gazdagította a hétvége programjait olyan gyönyörű himnuszokkal, sokatmondó énekekkel, amelyek gyakorta emlékeztették az óhazára a középkorú vagy élete alkonyán lévő résztvevőket. A dicsőítés és áhítat idején fülünkben csenghetett a hajdani ének: „Voltak régen falusi kis házak, ahol Isten tüze égett még…”

A konferencia a győztes hitéletről szólt, amelyet a szenvedések és próbák között él meg Krisztus gyülekezete. Osztályrészünk lehet szenvedésekben és próbák sortüzében, melyek zúdulhatnak ránk a személyes életben vagy a családban, de ugyanakkor megélhetjük ezeket a gyülekezetben is. Nem utolsó sorban a szenvedések és próbák, az üldöztetés rostája és tüze származhat a világ részéről is. Isten olykor próbákon visz át bennünket, gyermekeit, azért, mert mint Mester, formálni akar és a tiszta aranynak is szüksége van tisztító tűzre. Ez minden bizonnyal egy fájdalmas és nehéz időszak lehet számunkra, de Urunk panoramikus tekintettel ismeri a múltunkat, jelenünket és jövőnket is, ezért szellemi látással, hittel könnyebb elfogadnunk ezeket. A legnehezebb szakaszok között is emlékezhetünk Jób esetére, és elmondhatjuk vele együtt: „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll” (Jób 19,25).

Megannyi buzdító igeszolgálat hangzott el, és valóban bizalommal tekinthetünk a jövő felé, bármilyen megpróbáltatással is szembesülnénk, hiszen Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és benne még a változásnak az árnyéka sincs. Ő nem azt ígérte, hogy e keskeny úton való vándorlásunk rózsás lesz, hanem azt, hogy ő velünk lesz ezen az úton, elkísér minden napon a világ végezetéig. Ha a mi hithajónk az Igében talált igeretekre támaszkodik, akkor a legádázabb viharok közepette is biztosak lehetünk abban, hogy a Mester, aki képes lecsendesíteni minden vihart és parancsolni a szeleknek, sohasem késik.

Bíró Pál elnök testvérünk mellett Varga György, Németi Zsolt, Miszti Árpád és Németi László prédikációiból meríthettünk. Bíztató volt hallani a fiatalok énekeit, bizonyságait is. A fő szolgálat Tim Ligon misszionárius nevéhez kötődik, aki magyar feleségével és családjával Afrikában szolgál. Örömmel tapasztaltuk azt, hogy nagyon szép számban voltak jelen fiatalok e konferencián is, és serdülőként, vagy a tinédzser évek derekán készek élni és akár szenvedni is Jézusért.

A helyi rendezők nagy áldozatot hoztak annak érdekében, hogy egy újabb találkozó létrejöhessen, és az Úr Jézus nevében hálatelt szívvel köszönjük ezt. A szórványban élő magyarság évente nem kis utat és áldozatot vállal ilyenkor, hiszen aki az Amerikai Egyesült Államok távolabbi részeiről, vagy Kanadából érkezett, olykor hosszú utazást vállalt (Kalifornia több, mint 3000 km-re van Detroittól). De Isten Igéje arra ösztönöz és buzdít bennünket, hogy e csodás alkalmakat és találkozásokat „áron is megvegyétek”. Mindezekért az elvett javakért igen hálás szívvel állunk meg mennyei Atyánk előtt, bizalommal tekintve a jövő fátyla felé, bizonyság fellegeivel körülvéve:
„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Rm 8,38-39)

ifj. Miszti János
a TEMGYNSZ alelnöke

2020