MEÖT ÉVES KÖZGYŰLÉS

2020. december 10.

 
 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2020. december 2-án, szerdán 15:00 órakor tartotta éves rendes közgyűlését.

Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke nyitó áhítatában „Az igaznak gyümölcse életnek fája…” (Példabeszédek 11,30) kapcsán tárta elénk gondolatait. A közgyűlésen a Magyar Pünkösdi Egyházat Pataky Albert egyházelnök képviselte.

Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára jelentésében nagyvonalakban beszámolt és értékelte a bizottságok munkáját. A bizottságok ebben az évben is minden feladatot és eseményt sikeresen végrehajtottak. Kiemelte, hogy jól sikerült az év kezdetén az ökumenikus imahét, melyben nagy szerepe volt a Teológiai és Keresztény Egység bizottságnak. A Bizottság nyílt bizottsági ülést tartott, melyen Prof. Dr. Kránitz Mihály tartott előadást Mit ért el az egységben az ökumenikus mozgalom? címmel, valamint megszervezte szokásos ünnepi istentiszteletét is augusztus 19-én, államalapításunk ünnepének előestéjén. A Misszió és Evangelizációs Bizottság ebben az évben sajnos nem tudta megtartani Révfülöpön az ökumenikus lelkészi és munkatársképző konferenciáját, melyre a tagegyházak lelkipásztorai és gyülekezeti munkatársai szerte az országból szoktak részt venni. A teljes programot „Viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra!” (ApCsel 20, 28.) Lelkigondozó és lelkigondozott vagyok tematikával áttette jövő évre. Missziói napot tartott a Bizottság Kecskeméten. A Női Bizottság szokásához híven idén is megszervezte a Világimanapot, hangsúlyozva a szegénység és gazdagság társadalmi összefüggéseit, melybe országosan bekapcsolódtak a gyülekezetek és együtt imádkoztak a társadalmi igazságosságért. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tudományos szakfolyóirata a Theologiai Szemle. A Theologiai Szemle szerkesztőbizottság ebben az évben ünnepelte alapításának 95. évét, melyet online konferenciával ünnepelt meg. Az eseményen elhangzott előadások anyaga bekerült a Theologiai Szemle 2020/4-es számába. Az Október a Reformáció Hónapja bizottság számos esemény keretében magas színvonalú programokkal emlékezett meg a reformációról. 2020-ban a szokásos éves Gálaestet a pandémiára való tekintettel teljes programmal jövő évre halasztották, helyette megrendezésre került a Reformációi Moziest. A Vallásközi Dialógus Bizottság idén is ellátta azt a fontos feladatát, hogy a Magyarországon lévő világvallásokkal kapcsolatot erősítse. A Bizottság látogatást tett Taron a Kőrősi Csoma Sándor emlékparkban. Idén szeptemberben a szokásokhoz híven ismét nyílt bizottsági ülést tartott, melynek meghívott előadója Dr. Jany János volt, aki „Iszlám jog, iszlamizmus – problémák és kilátások” címmel tartott előadást. A Szociáletikai Bizottság idén is konferenciát rendezett. A konferencia előadásaiból Egyházi szolgálatok, hivatások etikája címmel készült konferenciakiadvány a Közgyűlés tagjainak rendelkezésére állt. A Bizottság idén is támogatta az Ökumenikus Teremtésvédelmi Munkacsoport munkáját a Teremtés Hetének megrendezése kapcsán. Az Ifjúsági bizottság idén őszre áttéve megtartotta a már új néven megrendezésre kerülő PIKNIK Ifjúsági Estet, melyen tagegyházaink ifjúsági zenekarai szolgáltak.

Ezt követően az Elnök felkérte a Főtitkárt, hogy ismertesse a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa bizottsági elnökeinek éves beszámolóit.

A Főtitkár megállapította, hogy a tizenegy tagegyház és további húsz együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség meghallgatta és elfogadta az elnöki, főtitkári jelentést, valamint a bizottsági elnökök a 2020-as évről szóló jelentéseit. Összegezte, hogy ebben az évben a bizottságok a hozzájuk tartozó feladatokat sikeresen végrehajtották.

Végül a közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta a pénzügyi tájékoztatást, és elfogadta a 2021. évi költségvetést, valamint a jövő évi programokat. Továbbá tervbe vette több konferencia megszervezését 2021 tavasz és az ősz folyamán.

2020