MPE BÖJTNAP – 2020.11.27.

2020. november 18.

 
 

Az MPE elnöksége megbízásából imádságra hívom egyházunk valamennyi gyülekezetét, annak minden tagját. Legyünk a meghatározott napon együtt, egy szívvel-lélekkel, egy gondolatban, teljes odaszánással, mint Krisztus Testének egy része Magyarországon. Kérem a lelkipásztorokat és az imacsoport vezetőket, hogy a különböző csatornáikon keresztül juttassák el a felhívást a gyülekezet tagjaihoz!

Isten Igéje bátorít bennünket. „Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, Őbenne bízom.” (Zsolt. 91, 1-2) Ebből az alapállásból kiindulva ráhangolódhatunk egy következő Igére, amely így szól: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságotokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Fil.4,6-7) Imádságunk a Covid-19 vírussal kapcsolatosan kialakult helyzetben szükséges témákat járja körül. Hisszük, hogy minden Isten kezében van.

Imatémák: Először ki-ki önmagáért imádkozzon. Valljuk meg, hogy mi a Felséges retekében vagyunk, ott is akarunk tartózkodni, és maradni, mert ott van az oltalom a számunkra. Elhatározzuk, és kijelentjük, hogy nem engedjük át magunkat az aggodalomnak. Megtagadjuk a depresszióra való hajlamot, és felbátorítjuk a szívünket az Úrban. Kijelentjük, hogy nem a félelemnek a szellemét kaptuk, hanem az Erőnek Szellemét. Oltalmat és védelmet kérünk a szívünkre, elménkre és gondolatainkra. Megújítjuk az eddigi gondolkodásmódunkat, ami azt jelenti, hogy Isten Beszédéhez szabjuk magunkat. Annak hiszünk, arra állunk rá.

Imádkozzunk idősebb testvéreinkért, rokonainkért az Úr védelméért, oltalmáért. Kérjük az Urat, hogy akik már elkapták a vírust, azokat gyógyítsa meg! Imádkozzunk gyülekezeteinkért, hogy az Úr tartson meg bennünket ezekben a nehéz napokban. Adjon népe számára lelki táplálékot. Maradjon meg minden gyülekezetnek a szellemi közössége, annak ellenére, hogy ez most fizikailag korlátozva van. Kérjük az Urat, hogy erősödjön bennünk az a tudat, hogy mi Őhozzá tartozunk, de ugyanakkor a lelki otthonunk a helyi gyülekezet. Oda is tartozunk! Imádkozzunk a szolgálatot végző testvéreinkért, hogy a reménység üzenetét tudják hirdetni, úgy a belül lévőknek, mint a külsős érdeklődőknek.

Imádkozzunk az egészségügyben dolgozókért (orvosok, ápolók és egyéb), hogy tudjanak kitartani. Kapjanak erőt az Úrtól az emberfeletti küzdelmükhöz. Áldja meg az Úr a döntéshozókat és a végrehajtásban dolgozókat, hogy bölcs és hatékony intézkedések szülessenek. Imádkozzunk a vírus megszűnéséért. Imádkozzunk a magyar emberekért, az országunkért. Azért is imádkozzunk, hogy egyre többen kezdjék keresni az Úr arcát, és hívják segítségül az Ő nevét. Aki segítségül hívja az Úr nevét, azt megtartja az Úr.

Kérjünk bölcsességet az Úrtól az emberek közötti kommunikációra. Valljuk magunkénak ezt az igeverset: „Az Úr Isten bölcs nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel…” (És. 50,4). Akik eddig nem ezt tették, hanem félelmetes beszédeket, hazugságokat adtak tovább a közösségi oldalakon, azok ne tegyék tovább. Vigasztaljátok, népemet! Ehhez kérjünk erőt, mert csak ez tud segíteni minden embernek!

Nyeste Ferenc OIH vezető
Cegléd, 2020. november 18.

2020