MEÖT PIKNIK

2021. június 15.

 
 

Piknik elnevezéssel ökumenikus zenés istentiszteletet tartott június 9-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága. Az ifjúsági találkozón közel száz fiatal vett részt.

A zenei szolgálatot a baptista MABIM, az evangélikus Közel akusztik zenekara, és a Pünkösdi Zenei Misszió végezte.

Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke hirdette Isten igéjét a Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 1. verse alapján.
“Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra…”

Az egyházelnök arról beszélt, hogy három fontos kérdésre kell megtalálnunk a választ: Ki számomra Isten? Mit akar számomra adni Isten? Mit vár tőlem Isten?

Az első kérdéssel kapcsolatosan feltette a kérdést, hogy vajon Isten számunkra ítélőbíró, vagy szerető Atya?
A második kérdéssel kapcsolatosan kiemelte, hogy Isten nem csak kellemes időt akar nekünk adni, hanem életet.
Míg a harmadik kérdés vonatkozásában kifejtette, hogy az életünk csak akkor lesz gyümölcsöző, ha az valósul meg benne, amit Isten vár tőlünk.
Így hát figyelnünk kell Jézusra, az apostolra, és főpapra életünk minden napján.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa székhelyének udvarát végre a hit és a dicsőítés hangjai töltötték be hosszú idő után.

2020