NE SÁNTIKÁLJ! – HAVI ÁHÍTAT

2022. február 10.

 
 

„Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt: Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baal, akkor őt kövessétek! De a nép nem felelt egy szót sem.” (1Kir 18,21)

Ahhoz, hogy ne sántikáljunk, kell két ép láb, egészséges egyensúlyérzék, és józan állapot. Egyik sem hiányozhat, ha nem akarunk sántikálni. Nyilvánvaló, hogy ha beáll a sántikálás állapota, akkor, valamelyik feltétel nem teljesül. Szellemi, lelki életünkben ezeket a feltételeket Isten Igéje szerint így élhetjük meg:

1. A józanság állapota: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim 1,7) Tehát nyilvánvaló, hogy ezt az állapotot a Szentlélek által kapjuk, amit meg kell megőriznünk, hisz rendkívül fontos szerepe van az életünkben, mivel: „Mindennek a vége pedig közel van, legyetek tehát mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok.” (1Pt 4, 7) „Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve, hogy kit nyeljen el. (1Pt 5,8)

2. Az egészséges egyensúlyérzék: „Csak légy igen bátor és erős, őrizd meg, és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz.” (Józs 1,7) Az újszövetségi értelmezésben egyértelműen Isten Igéjéről van szó, és nagyon világos az utasítás.

3. A két ép szellemi-lelki láb: „Érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.” (Zsolt 34,9) Személyiségünk két lába a tudat és az érzelem. Akkor nem sántikálunk, ha mindkettő ép az Isten Igéje és a Szentlélek valóságos jelenléte által. Tudatunk dolgában: „… ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával…” (Róm 12,2) Érzelmeink esetében: „Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!” (Péld 4,23)

Ha mindez valóság az életünkben – akkor biztosan megérkezünk a célhoz.

Makovei János

2020