OIM IFINAPOK KISKŐRÖS 2023

2023. március 17.

 
 

Az Országos Ifjúsági Misszió 2023-ban választott alapigéje az Efézus 5:17-20. “Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg Lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.”

Ebben a szakaszban arról olvashatunk, hogy Pál apostol felszólítja a gyülekezetet az Úr akaratának megértésére és megismerésére.

Ez a felszólítás nekünk is szól!

Az idei Tavaszi Ifinapokon erről a témáról fognak szólni az igehirdetések, üzenetek, melyeket Gurzó János, Kiss József és Bányik Roland fog közvetíteni.

Időpont: 2023. március 31. – április 2.

Helyszín: Kiskőrösi Pünkösdi Gyülekezet

Jelentkezési határidő: 2023. március 26.

További információ és regisztráció:
https://ifjusagimisszio.hu/esemenyek/ifinapok

2020