SZÉKELYFÖLDI MISSZIÓ

2020. február 6.

Simon István beszámolója:

A székelyföldi pünkösdi missziót Ágoston Zoltán és felesége, Ági, már több mint 10 éve rendszeresen támogatják. Székelyudvarhelyen Boldizsár László testvérünk és felesége, Regina nővér a helyi pünkösdi gyülekezet pásztorlása mellett közel 20 helyen szolgálnak a romák felé a gyülekezet háttértámogatásával.

Az elmúlt hétvégén Zoltán testvért négyen kísértük el a missziós útra. Szanati Patrik, a soproni gyülekezet megbízott vezetője Erdőszentgyörgyig jött velük és ott szolgált. Kovács Dániel Dudarról, Brenner Attila Inotáról, én pedig Székesfehérvárról a Pünkösdi Szeretetszolgálat képviseletében csatlakoztam.

Boldizsár testvérrel először Homorodkarácsonyfalvára mentünk, ahol a helyi alpolgármester vezetésével az egy tömbben (nyomorúságos körülmények között) élő cigány családok legalapvetőbb szükségeit mértük fel, különös tekintettel a vízbevezetés lehetőségére. A tizenöt, összetákolt „házban” lakó, sok gyermekes családok javára eddig 525.000 Ft felajánlás érkezett. (Az anyagköltség várhatóan 850.000 Ft lesz, illetve mivel szükség lesz a házak között futó árkok kiásására is, ennek a díja még hozzáadódik az összköltséghez. A szerelési munkákat Dániel és Attila testvérek önzetlen, krisztusi szeretetből vállalták.) Ezen kívül a több száz méternyi gerincvezeték kiásásának költségeit ifj. Pintér Imre testvér az általa pásztorolt Új Élet Gyülekezet részéről már az előző missziós utunkon megelőlegezte.

Állomásaink:

  • Erdőszentgyörgy – Megismerkedtünk Ráczi Dezső pásztorral és munkatársaival. Miután közösen imádkoztunk, Patrik ott maradt vendégszolgálóként és a Szent Szellemmel való betöltekezésről tanított.
  • Homorodkarácsonyfalva – Godra Lehel alpolgármesterrel a vízbevezetés lehetőségét mértük fel, Kovács Dániel vízvezeték szerelő testvérünk szakmai vezetésével és Attila testvérünk támogatásával. Ezután evangelizációs összejövetelt tartottunk.
  • Homorodalmás – Ugyan nem tudtuk, hogy bemerítkezés előtt állnak a testvérek, de az ahhoz szükséges igei üzenettel szolgáltunk.
  • Bikafalva – A cigány testvérek felé a fő üzenet a hitben való megmaradás fontossága volt.
  • Décsfalva – Krisztus visszajövetelére való felkészülés fontosságát emeltük ki, mivel hisszük, hogy az utolsó időkben élünk.
  • Felsőboldogfalva – Az asztalközösség során az özvegyek újra házasodása kapcsán adtunk Igei útmutatást.
  • Szombaton Székelyderzsben a lelkipásztor testvérünk idős, özvegy édesanyját, Ibolya nővért, látogattuk meg.

Péter és Pál apostol megállapodását – magunkra nézve – mi is vezérlő Igénknek tartjuk, hogy az Evangélium hirdetése mellett a szegényekről megemlékezzünk (Gal. 2:10). Mert „költsön ád az Úrnak, ki kegyelmes a szegényhez…” (Péld. 19:17)

Békesség néktek!
Az Úr közel!

Testvéri szeretettel:
Simon István

2020