TÖRVÉNYJAVASLAT, MELYET A MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ IS ÖRÖMMEL TÁMOGATNA

2020. április 22.

 
 

Ha az Országgyűlés megszavazza, májustól nem lehet megváltoztatni a születési nemet

Az Országgyűlés április 7-én megkezdte – mások mellett – az Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat vitáját. A törvényjavaslatban szerepel Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása, amely a korábbihoz képest kiegészül a születési nem definíciójával.

A javaslat szerint „születési nem: az elsődleges nemi jelleg, illetve kromoszóma alapján meghatározott biológiai nem.” Az előterjesztés arra is kitér, hogy az imént leírt szempontok figyelembevételével meghatározott születési nem a későbbiekben sem változtatható meg. Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes indoklásában az olvasható, hogy

„A nem fogalmát a jogszabályok jelenleg nem tartalmazzák, tekintettel arra, hogy a nem meghatározása biológiai alapokon nyugszik. Azt az elsődleges nemi jelleg alapján, illetve kromoszóma alapján tudják megállapítani. Az anyakönyvbe bejegyzett nem, tulajdonképpen az orvos által megállapított tényen alapul, amelyet az anyakönyv deklarál. Az anyakönyv ellenkező bizonyításig a bejegyzett tényeket, jogokat igazolja, tehát jog keletkeztető hatása nincs. Az anyakönyv által deklarált nem alapján azonban már jogok, illetve kötelezettségek keletkezhetnek, ennek megfelelően szükséges a születési nem fogalmának meghatározása. Tekintettel arra, hogy a biológiai nem teljes megváltoztatása nem lehetséges, jogszabályban szükséges rögzíteni, hogy ennek megváltoztatására az anyakönyvi nyilvántartásban sincs lehetőség.”

Az előterjesztett törvényjavaslatról – melyet a Magyar Pünkösdi Egyház is örömmel támogatna – várhatóan május első hetében szavaz az Országgyűlés.

2020