EGYEZTETÉS EGYHÁZUNK BERUHÁZÁSAIRÓL

2019. november 13.

„Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” (Máté 6:33)

Talán ezzel az Igehellyel foglalható össze legmélyebben a 2019. november 12-én Budapesten, a Gizella úton megtartott egyeztetés, ahol a Magyar Pünkösdi Egyház három legnagyobb infrastruktúra fejlesztési projektjét vettük górcső alá.

Az alkalmat D. Nagy Tamás által vezetve az Úr imádságával kezdtük, különös figyelmet szentelve a „Jőjjön el a Te országod” sorra.

A folytatásban Durkó Zsolt megindító és egyben buzdító beszámolója hangzott el. Isten elhívását újra meghallva idén tavasszal Kongóban egy kórház vízellátását biztosító ciszternát építettek a helyiekkel. Fontos felismernünk, hogy komolynak vélt problémáink mennyire el tudnak törpülni ahhoz képest, hogy Földünkön több millió ember nem jut naponta tiszta ivóvízhez…

Az első beszámolót Óvári Róbert, az MPE Szeretetotthonának vezetője kezdte, aki a szokásos, minden nehézséget áttörő, hihetetlen lelkesedését hozta most is, buzdítva ezzel mindnyájunkat. Beszámolt a kaposvári Szeretetotthon és óvoda beruházás előrehaladásáról, a rengeteg kegyelemről, melyet az Úrtól kaptak és kapnak folyamatosan a beruházás során, és arról is, hogy nincsenek véletlenek, az csak a Jó Isten fedőneve. Hála legyen az Úrnak és Robiék munkájának. Imádkozunk azért, hogy minden a tervek szerint alakuljon és az óvoda 2020 őszén útjára indulhasson.

Délután az isaszegi iskolánkhoz kapcsolódó sportlétesítmény fejlesztés bemutatásával folytattuk a munkát. Bár a beruházás kezdete a tervezetthez képest csúszott, igyekeztünk ebből is előnyt kovácsolni és a „megnyert” időt az előkészítés és tervezés tökéletesítésére fordítani. Tavaszra elkészül a terv II. üteme, és ha a sportcsarnok építéshez kapott társasági adós támogatások továbbra is ilyen ütemben folynak be, akkor az építkezés jövő év második felében elindulhat. Istennek hála, munkánkat dr. Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónk is segíti, aki most is bátorított bennünket abban, hogy a sikerhez vezető út mindig mélységeken és nehézségeken keresztül vezet.

Találkozásunk harmadik részében Guba István, a Forrás Keresztény Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola és AMI igazgatója, alapítója és motorja mutatta be a mezőkövesdi iskolaépítés jelenlegi helyzetét. Sziklaszilárd hite, vidámsága és reménye az Úrban igazi tanúságtétel volt, hogy megtéve saját feladatainkat, a Jó Isten mindig hozzáteszi a szükséges részt, hogy projektjeink sikeresek legyenek és ezekkel már itt a Földön építsük az Ő Országát.

D. Nagy Tamás testvérünk összegezve elmondta, hogy e három nagy beruházás nem csak a tégláról és habarcsról szól, hanem az Úr missziós területként adja ezeket számunkra, hogy még több embert tehessünk az Ő tanítványává.

Istennek legyen hála mindannyiótok munkájáért!

„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Máté 28:19-20)

Pecze Dániel
projekt koordinátor

2020