LELKIPÁSZTORT AVATTAK AZ MPE SEGÍTSÉG KÖVE GYÜLEKEZETBEN

2023. december 8.

 
 

30 éves jubileumi istentiszteletet tartott a Magyar Pünkösdi Egyház Segítség Köve Gyülekezete 2023. november 19-én. Schönek Alfréd 30 éves szolgálat után ezen az alkalmon adta át a lelkipásztori szolgálatot dr. Sitku Tibor részére, aki a Pünkösdi Teológiai Főiskola (PTF) docense, a Rendszeres Teológiai és Egyháztörténelmi tanszék vezetője.

Az istentiszteleten a Segítség Köve Alapítvány zenekarának egyik formációja szolgált dicsőítéssel és Földesi Tamás elnök hirdette Isten igéjét a 2Sámuel 23,11-12 versei alapján:
„Ő utána volt Samma, a Harárból való Agénak fia. És összegyűlének a Filiszteusok egy seregbe ott, a hol egy darab szántóföld volt tele lencsével, a nép pedig elfutott a Filiszteusok elől: Akkor ő megálla annak a darab földnek közepén, és megoltalmazá azt, és megveré a Filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítást szerze.” (Károli fordítás)

Igehirdetésében Sammáról beszélt, akit Dávid vitézei közül harmadikként említ az ige. Azt emelte ki ebből a történetből, hogy a lencseföld megoltalmazása nem csak a jelenlegi megőrzését jelentette, hanem a jövő kibontakozását, lehetőségét is, hiszen ebben a földben ott volt a potenciál. A történetből nem tudjuk megállapítani, hogy mikorra volt várható az aratás, de azon a földön értékes termés növekedett.

„Habár ebben a történetben Samma fordult szembe az ellenséggel, a szabadulást mégis az Úr szerezte. Ez a lelkipásztori hivatás nagy kihívása, hogy a gyümölcsöket mindig az Úrnak tulajdonítjuk, a hibákat pedig az embernek. Ezzel nincs is semmi baj, de egy lelkésznek ezzel tisztában kell lennie.”

Az újonnan felavatott pásztort Paul Gracza, a PTF rektora és Rozgonyi Botond, a PTF volt tanára is köszöntötte. Beiktatását követően Földesi Tamás elnök testvérrel és a gyülekezettel együtt kértek áldást életére, szolgálatára.

Az istentisztelet keretén belül két húszas évei végén járó presbitert is avatott a gyülekezet, Schönek Efraimot és Varga Áront.

2020