A MEPVISZ NYILATKOZATA

2020. június 5.

 
 

A Magyar Evangéliumi – Pünkösdi Világszövetség azzal a céllal jött létre, hogy támogassa az egész világon a magyar evangéliumi és pünkösdi gyülekezetek szolgálatát, valamint az evangélium hirdetését magyar nyelven.

A nemzet megmaradásának egyik feltétele az anyanyelv ápolása. Különösen a Magyarország határain túl élő nemzettársaink számára nagy érték, ha Isten szavát magyarul hallhatják és imáikat is ezen a szívükhöz közel álló nyelven mondhatják el. Bár különböző országokban élünk, döntő módon a trianoni szerződés következtében, de a nemzeti összetartozás kifejezése mindannyiunk számára fontos.

Most, amikor a 100 évvel ezelőtti nemzeti tragédiára emlékezünk, megerősítjük a szövetségünk létrehozásakor kimondott szándékunkat, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatjuk a magyarság körében végzett missziós szolgálatot, és imádkozunk azért, hogy minél több embertársunk ismerje meg az Isten irántunk való szeretetéről szóló jó hírt. Ismét elkötelezzük magunkat, hogy az „egymás terhét hordozzátok” (Gal. 6,2) bibliai elv szerint végezzük továbbra is a szolgálatunkat.

Kolozsvár, Budapest, Spring Hill, 2020. június 4.

Az Evangéliumi – Pünkösdi Világszövetség elnöksége:

Pataky Albert, elnök (Magyarország)
Bíró Pál, alelnök (USA)
Csontos József, alelnök (Erdély)

2020